Vedení a akademické orgány

V čele fakulty stojí děkan, který ji řídí a odpovídá za její činnost. Děkana zastupují ve stanovených úsecích činnosti fakulty proděkani a tajemník fakulty. 
Samosprávnými akademickými orgány FBMI jsou Akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise.

Vedení fakulty#vedeni-fakulty

Děkan

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost, statutární zástupce

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty

Proděkan pro zahraniční styky a PR

Tajemník

Akademický senát FBMI#akademicky-senat

Zaměstnanecká část

 • Ing. Jan Kašpar - předseda AS FBMI
 • MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA - místopředseda AS FBMI
 • Ing. Jan Kauler, Ph.D.
 • Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
 • Ing. Jan Mužík, Ph.D.
 • doc. Ing. David Vrba, Ph.D.

Studentská část

 • Magdaléna Sochrová
 • Mgr. Pavel Böhm, MBA
 • Ing. Tomáš Pokorný - místopředseda AS FBMI

Dokumenty

Vědecká rada#vedecka-rada

Předseda:

 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

Interní členové VR FBMI

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
 • prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
 • prof. Ing. Jan Čulík, DrSc.
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.
 • doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.
 • Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
 • Externí členové VR FBMI

 • MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.
 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c.
 • doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
 • plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
 • prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
 • genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
 • doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr.h.c.
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Jan, CSc.

 

Grémium děkana FBMI#gremium
 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • Ing. Jan Kašpar
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c.
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Pokorný(zástupce studentů)
Kolegium děkana FBMI#kolegium
 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
 • Ing. Jan Kašpar
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
Etická komise FBMI#eticka-komise
https://www.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/2019-03-obrazek/Lavina_GBMI.jpg
 • Mgr. Martina Dingová Šliková - předsedkyně
 • RNDr. Taťana Jarošíková, CSc. - člen
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. - člen
 • Ing. Petr Kudrna, Ph.D. - člen
 • Ing. Lucie Šedzmáková - člen
 • MUDr. Radek Matlach - člen

Kontaktní email: ek@fbmi.cvut.cz

Dokumenty

Disciplinární komise FBMI#disciplinarni-komise
 • doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. - předseda
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. - člen
 • Ing. Jan Štrobl - člen
 • Ing. Václava Piorecká - člen
 • Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. - náhradní člen
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. - náhradní člen
 • Ing. Tomáš Pokorný - náhradní člen
 • Ing. Václav Ort - náhradní člen
Back to Top