Přijímací řízení do akademického roku 2021/2022 – bude vyhlášeno v listopadu 2020

Chcete se na něco zeptat? Zajímají vás podrobnosti o studiu, ubytování, stravování… Kontaktujte nás na facebooku.

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního oboru/programu).

Bakalářské studium#bakalarske
BMT OPT BMI ICTM

Biomedicínská technika

Optika a optometrie

Biomedicínská informatika

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

       
RA FZT ZZ ZL

Radiologická asistence

Fyzioterapie

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

       
PRKS      

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

     
Navazující magisterské studium#magisterske
BME SIPZ CNP BMKI

Biomedicínské inženýrství

Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

Biomedicínská a klinická informatika

Back to Top