Přijímací řízení do akademického roku 2019/2020 (2. kolo)

Informace o přijímacím řízení v září 2019 (přihlášky do 13. 8. 2019)

 

Bakalářské studijní obory

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek:

Ve všech bakalářských studijních oborech, pro které je vyhlášen mimořádný termín přijímacích zkoušek (viz vyhlášení výše), budou všichni uchazeči, kteří doloží v přihlášce průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium nejvýše 1,50 a kteří dodají nejpozději do pondělí 16. 9. 2019 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přijati bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči se musí dostavit k písemné přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky probíhají dne 19. 9. 2019 (pro obor Zdravotnický záchranář dne 17. 9. 2019). Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati.

Uchazeči, kteří ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí doložit alespoň potvrzení střední školy o úspěšném vykonání maturitní zkoušky.

Termín 19. 9. 2019 (pro obor Zdravotnický záchranář dne 17. 9. 2019) je pro všechny bakalářské studijní  obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 19. srpnu 2019 každému uchazeči zvlášť.

Uchazeče o obor Zdravotnický záchranář upozorňujeme, že v případě přijetí a zapsání se ke studiu dne 17. 9. 2019, musí hned od 18. 9. 2019 do 22. 9. 2019 odjet na úvodní soustředění. Více informací bude sděleno při zápisu ke studiu.

 

Navazující magisterské studijní obory

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek:

Přijímací zkoušky probíhají dne 17. 9. 2019. Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati. Uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky musí totéž doložit nejpozději do pondělí 16. 9. 2019 do 13:00 hodin na studijní oddělení.

Uchazeči, kteří ještě nebudou mít diplom a dodatek k diplomu, musí doložit alespoň potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium.

Termín 17. 9. 2019 je pro všechny navazující magisterské studijní  obory a programy v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 19. srpnu 2019 každému uchazeči zvlášť.


Informace o přijímacím řízení v červnu 2019

Bakalářské studijní obory a programy

Studijní obor Biomedicínský technik v kombinované formě studia se pro malý počet uchazečů neotevírá.

Ve všech bakalářských studijních oborech a programech (kromě výše jmenovaného neotevřeného) budou všichni uchazeči, kteří doložili v přihlášce potvrzený průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium nejvýše 1,50 a kteří dodají nejpozději do pondělí 17. 6. 2019 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přijati bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči se musí dostavit k písemné přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky probíhají v těchto dnech:

 • Středa 19. června 2019 Fyzioterapie
 • Čtvrtek 20. června 2019 Zdravotnický záchranář, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (dříve pod názvem Zdravotní laborant), Radiologický asistent, Plánování a řízení krizových situací (prezenční i kombinovaná forma studia)
 • Pátek 21. června 2019 Biomedicínský technik, Biomedicínská informatika (prezenční i kombinovaná forma studia), Optika a optometrie, Informační a komunikační technologie v lékařství

Výše uvedené termíny jsou pro jednotlivé obory/ programy v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca do konce dubna 2019 každému uchazeči zvlášť.

Navazující magisterské studijní obory / specializace a programy

Specializace Asistivní technologie ve studijním programu Biomedicínská a klinická informatika se pro malý počet uchazečů neotevírá.

Uchazeči, kteří doložili v přihlášce potvrzený aritmetický průměr za všechny semestry předchozího studia (u nedokončených studií mimo letního semestru 2018/2019) viz níže dle oboru / specializace / programu a kteří dodají nejpozději do pondělí 24. 6. 2019 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu nebo potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium, budou přijati bez přijímací zkoušky.

Aritmetický průměr za všechny semestry předchozího studia (u nedokončených studií mimo letního semestru 2018/2019) pro přijetí bez přijímací zkoušky:

 • Civilní nouzové plánování – prezenční forma studia:1,38 (10 uchazečů)
 • Civilní nouzové plánování – kombinovaná forma studia: 1,43 (17 uchazečů)
 • Přístroje a metody pro biomedicínu: 1,50 (3 uchazeči)
 • Biomedicínský inženýr: 1,50 (4 uchazeči)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – prezenční forma studia: 1,50 (13 uchazečů)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – kombinovaná forma studia: 1,50 (8 uchazečů)
 • Softwarové technologie: 1,50 (3 uchazeči)

Přijímací zkoušky probíhají v těchto dnech:

 • Úterý 25. června 2019 Civilní nouzové plánování (prezenční i kombinovaná forma studia)
 • Středa 26. června 2019 Přístroje a metody pro biomedicínu, Biomedicínský inženýr, Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma studia), Softwarové technologie.

Výše uvedené termíny jsou pro jednotlivé obory / specializace / programy v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca do konce dubna 2019 každému uchazeči zvlášť.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 na FBMI ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného bakalářského studijního oboru).

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský technik (studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor,  potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
Optika a optometrie (studijní obor OPT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Biomedicínská informatika (studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Informační a komunikační technologie v lékařství (studijní obor ICTM)
prezenční (PFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Fyzioterapie (studijní obor FZT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Radiologický asistent (studijní obor RA)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Zdravotnický záchranář (studijní obor ZZ)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Plánování a řízení krizových situací (studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Bakalářské studijní programy (3 roky, titul Bc.)

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (studijní obor ZL)
prezenční ČJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy CHEM+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský inženýr (studijní obor BME)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA Na samoplátci nostrifikace
Přístroje a metody pro biomedicínu (studijní obor PMB)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a specializace (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická informatika (studijní program BMKI)

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Softwarové technologie (specializace programu BMKI)
prezenční (PFS), ČJ popis programu a specializace podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA

OKRUHY,
MAT+INF

 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Asistivní technologie (specializace programu BMKI)
prezenční (PFS), ČJ popis programu a specializace podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA

OKRUHY,
MAT+INF

 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy (2 roky, titul Ing.)

Civilní nouzové plánování (studijní program CNP)

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
OKRUHY,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Navazující magisterské studijní programy (2 roky, titul Ing.)

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (studijní program SIPZ)

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace

Formulář na odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu - zde

Vysvětlivky:

Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.

Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)

samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 5 Statutu ČVUT

Cizinci, kteří studovali v zahraničí (neplatí pro Slovenskou republiku) musí předložit osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka – úroveň B2 nebo vyšší (platí pro cizince), získané v České republice na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, (http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/) nebo Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce).

Back to Top