Přijímací řízení do akademického roku 2021/2022

Důležité upozornění: Termíny uvedené v podmínkách přijímacího řízení pro přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce a termíny pro doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení se budou přesouvat na období po maturitních zkouškách. Uchazeči budou o nových termínech včas informováni.

Chcete se na něco zeptat? Zajímají vás podrobnosti o studiu, ubytování, stravování… Kontaktujte nás na facebooku.

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného studijního programu).

Bakalářské studium#bakalarske
BMT OPT ICTM RA

Biomedicínská technika

Optika a optometrie

Informatika a kybernetika ve zdravotnictví

Radiologická asistence

       
FZT ZZ ZL PRKS

Fyzioterapie

Zdravotnické záchranářství

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Navazující magisterské studium#magisterske
BME SIPZ CNP BMKI

Biomedicínské inženýrství

Systémová integrace
procesů ve zdravotnictví

Civilní nouzové plánování

Biomedicínská a klinická informatika

Back to Top