Absolventi

Ing. Jaroslav Březina Ing. Martin Fůs Ing. Adéla Grünes
Ing. Adéla Grünes Ing. Adéla Grünes Ing. Adéla Grünes
Absolvent: obor Biomedicínská a klinická technika 2006, obor Přístroje a metody pro biomedicínu 2008 Absolvent: obor Optika a optometrie 2015, obor Přístroje a metody pro biomedicínu 2017 Absolvent: Biomedicínská a klinická technika 2006, obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 2008
Pracovní pozice: Data Collect s.r.o., CAWI Project Manager Pracovní pozice: Oční klinika JL s.r.o., inženýr kliniky student doktorského programu Biomedicínské inženýrství na FBMI Pracovní pozice: IQVIA RDS Czech Republic, s.r.o., Sr. Clinical Research Associate
„Zaujal mne průnik techniky a medicíny. Velmi jsem si cenil zapojení do vědecké činnosti. Bylo fantastické podílet se na konkrétních věcech, které v budoucnosti začaly pomáhat. Kromě mnoha vzácných přátelství mne fakulta naučila zodpovědnému a systematickému přístupu k projektům, které provází můj život, a je jedno, jestli jsou povahy pracovní, rodinné nebo volnočasové.“ „Studiem oboru Optika a optometrie jsem získal cenné znalosti z oblasti patologie a refrakčních vad oka, které mě motivovaly k dalšímu studiu problematiky přístrojové diagnostiky v medicíně, kdy jsem se mohl zaměřit speciálně na obor oftalmologie.“ „Mou motivací pro studium byl nově otevřený bakalářský program, který v sobě kombinoval prvky lékařství a techniky. Během studia jsem absolvovala stáž v zahraničí a aktivně se zapojila do pořádání vědeckých konferencí. Tato etapa mého života mi přinesla bohaté vědomosti a celoživotní přátelství.“
Ing. Michal Gulka, Ph.D. Ing. Eva Hrbáčková Ing. Jaroslav Charfreitag
Ing. Adéla Grünes Ing. Adéla Grünes Ing. Adéla Grünes
Absolvent: obor Biomedicínský technik 2011, obor Přístroje a metody pro biomedicínu 2013 Absolvent: obor Biomedicínská a klinická technika 2006, obor Přístroje a metody pro biomedicínu 2009 Absolvent: obor Biomedicínská a klinická technika 2006, obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 2008
Pracovní pozice: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, postdoctoral fellow Pracovní pozice: Elekta, Global Services Product Manager – Data Products Pracovní pozice: projektové a systémové řízení v ICT, živnostník
Ke studiu na FBMI mě vedla interdisciplinarita nabízených oborů. Získal jsem zde dobrý základ z fyziky a matematiky, ale také z biologických a medicínských předmětů. Takovýto přehled je velkou výhodou pro další uplatnění v privátním sektoru či ve vědě.“ „Na biomedicínské technice mě nejvíc zaujalo, že se jedná o program mezioborový, což činí studium úžasně rozmanité. Navíc pokrývá veškerou zdravotnickou techniku, takže následná možnost uplatnění v praxi je široká. Absolvování FBMI mi dalo možnost najít si práci, která mě maximálně naplňuje.“ „Studovat na nově vznikající fakultě byla příjemná zkušenost proti tehdy neosobním fakultám bez výrazného vztahu mezi studentem a vyučujícím. Oslovilo mě technicko-systémové zaměření studia a spolupráce fakulty se specialisty z různých oborů. Schopnost analyzovat, řešit problémy, systematický přístup a mezioborové znalosti jsou dovednosti, které dodnes uplatňuji ve svém profesním životě.“
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D. Ing. et Ing. Martin Pekař, Ph.D. Ing. Denisa Charlotte Ralbovská, LL.M.
Ing. Adéla Grünes Ing. Adéla Grünes Ing. Adéla Grünes
Absolvent: obor Biomedicínská a klinická technika 2006, obor Přístroje a metody pro biomedicínu 2009 Absolvent: obor Biomedicínská a klinická technika 2009, obor Přístroje a metody pro biomedicínu 2011 Absolvent: obor Plánování a řízení krizových situací 2014, obor Civilní nouzové plánování 2016
Pracovní pozice: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Pracovní pozice: Philips Research v Eindhovenu, Nizozemí vědec se zaměřením na ultrazvukové a optické systémy Pracovní pozice: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, vedoucí pracoviště krizové připravenosti / studentka doktorského programu Civilní nouzová připravenost na FBMI
„Fakulta mě oslovila možností studovat v do té doby neobvyklé formě interdisciplinárního studia na rozhraní techniky a medicíny. Po absolvování se mi otevřela možnost pokračovat v akademické sféře v rámci univerzity a špičkového vědeckého pracoviště Akademie věd.“ „Čeho si odstupem doby cením nejvíce, je volnost a podpora vlastní iniciativy, ve které mě fakulta podpořila. Během pětiletého studia na FBMI jsem mohl 1,5 roku absolvovat v zahraničí, a to na univerzitách ve Finsku i Americe. Ze svých zahraničních zkušeností těžím dodnes i v profesním životě.“ „Studium na FBMI mi přineslo cenné teoretické znalosti, ale zároveň také praktické dovednosti, které jsem si osvojila díky různým odborným praxím. To mi umožnilo uplatnit se v rámci integrovaného záchranného systému, ale zároveň zůstávám věrná své alma mater a ráda se na FBMI vracím k výuce studentů.“
Jan Rieger, M.Sc. Bc. Hoang Doan  
Ing. Adéla Grünes  
Absolvent: obor Biomedicínská a klinická technika 2008 Absolvent: Informační a komunikační technologie v lékařství 2020
Pracovní pozice: AURA Health Technologies GmbH, CTO (technický ředitel) Pracovní pozice: student Digital Health MSc. na University of St Andrews (Skotsko)
„Bakalářské studium na FBMI mě vybavilo dobrými znalostmi ze všech aspektů biomedicínského inženýrství. Na tyhle základy jsem mohl během mého dalšího studia a profesní kariéry libovolně navazovat a prohlubovat je. Kromě toho mě zásadně ovlivnil osobní a přátelský přístup profesorů FBMI, který v některých případech přerostl do odborné spolupráce i po mém studiu.“ “Pro studium na FBMI jsem zanechal studia medicíny a ani na sekundu jsem toho nelitoval. Můj obor Informační a komunikační technologie mě naprosto uchvátil svou progresivností a důrazem na praxi. Díky vstřícným vyučujícím a skvělé studentské komunitě jsem si odnesl vědomosti, vztahy a zážitky k nezaplacení.“
Back to Top