Přípravné kurzy

Chcete být kvalitně připraveni na přijímací zkoušku do bakalářských studijních oborů a rovněž si vyzkoušet přijímací test nanečisto? Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného bakalářského studijního oboru).

KURZ A
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA A BIOLOGIE
KURZ B
PŘÍPRAVNÝ KURZ FYZIKA
KURZ C
PŘÍPRAVNÝ KURZ BIOLOGIE
KURZ D
PŘÍPRAVNÝ KURZ CHEMIE
Kombinovaný přípravný kurz z FYZIKY a BIOLOGIE

 

Back to Top