Studijní oddělení

Kontakt:

Budova Adresa Telefon

Kokos

(viz úřední hodiny níže)

náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno
Místnost B-30
+420 224 358 497 (Bc. Jirotková), +420 224 358 473 (M. Menclová), +420 224 358 459 (Mgr. Braunová)

Kasárna

(viz úřední hodiny níže)

Sportovců 2311, 272 01 Kladno
Místnost č. 203
+420 224 359 702
Korespondenční adresa pro žádosti i přihlášky ke studiu
Studijní oddělení FBMI ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Vedoucí studijního oddělení:

Jméno a příjmení Místo pracoviště
Mgr. Dana Braunová Kokos

Studijní referentky:

Jméno a příjmení Místo pracoviště Bakalářské  studijní obory / programy / specializace  Navazující magisterské studijní obory / programy / specializace
Bc. Veronika Jirotková

Kokos, Kasárna

Biomedicínská technika
Biomedical Technology (aj)
Biomedicínský technik
Biomedical Technician (aj)
Biomedicínská informatika
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Informační a komunikační technologie v lékařství
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (specializace Biomedicínská informatika a Informační a komunikační technologie)

Civilní nouzové plánování
Biomedicínský inženýr
Biomedical Engineering (aj)
Biomedicínské inženýrství
Biomedicínská a klinická informatika ( specializace Asistivní technologie a Softwarové technologie)
Instruments and Methods for Biomedicine (aj)
Systematic Integration of Processes in Health Service (aj)

Monika Menclová Kokos, Kasárna

Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
Zdravotnické záchranářství
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 
Přístroje a metody pro biomedicínu
 

Úřední hodiny:

Back to Top