Studijní oddělení

Kontakt:

Budova Adresa Telefon

Kokos

(viz úřední hodiny níže)

náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno
Místnost B-30
+420 224 358 497 (Bc. Jirotková), +420 224 358 473 (M. Menclová), +420 224 358 459 (Mgr. Braunová)

Kasárna

(viz úřední hodiny níže)

Sportovců 2311, 272 01 Kladno
Místnost č. 203
+420 224 359 702
Korespondenční adresa pro žádosti i přihlášky ke studiu
Studijní oddělení FBMI ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

V termínu od 3. 9. do 7. 9. 2018 proběhne stěhování studijního oddělení do hlavní výškové budovy na adrese náměstí Sítná 3105 (místnost B-30, přízemí budovy – spojovací chodba mezi traktem B a laboratorním traktem A). V uvedeném termínu budou úřední hodiny zrušeny. Od 10. 9. 2018 bude studijní oddělení již v provozu dle níže uvedených úředních hodin.

Vedoucí studijního oddělení:

Jméno a příjmení Místo pracoviště
Mgr. Dana Braunová Kokos

Studijní referentky:

Jméno a příjmení Místo pracoviště Bakalářské  studijní obory / programy / specializace  Navazující magisterské studijní obory / programy / specializace
Bc. Veronika Jirotková

Kokos, Kasárna

Biomedicínský technik
Biomedical Technician (aj)
Biomedicínská informatika
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Informační a komunikační technologie v lékařství
 

Civilní nouzové plánování
Biomedicínský inženýr
Biomedical Engineering (aj)
Biomedicínská a klinická informatika ( specializace Asistivní technologie a Softwarové technologie)
Monika Menclová Kokos, Kasárna Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 
Přístroje a metody pro biomedicínu
Instruments and Methods for Biomedicine (aj)
Systematic Integration of Processes in Health Service (aj)

Úřední hodiny:

Back to Top