Studijní oddělení

Úřední hodiny:

Kontakt:

Budova Adresa Telefon

Kokos

(viz úřední hodiny výše)

náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno
Místnost B-30
+420 224 359 702 - M. Janovská (od 8. 2. 2023 na mateřské dovolené)
+420 224 359 702 - J. Linhartová
+420 224 358 497 - Bc. Jirotková
+420 224 358 473 - M. Menclová
+420 224 358 459 - Mgr. Braunová
Korespondenční adresa pro žádosti i přihlášky ke studiu
Studijní oddělení FBMI ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Vedoucí studijního oddělení:

Jméno a příjmení
Mgr. Dana Braunová

Studijní referentky:

studijní referentka studijní referentka  studijní referentka

Marcela Janovská (od 8. 2. 2023 na mateřské dovolené)

Jana Linhartová

Bc. Veronika Jirotková

Monika Menclová

Bakalářské studijní programy / obory / specializace: Bakalářské studijní programy / obory / specializace: Bakalářské studijní programy / obory / specializace:
 • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (specializace Informační a komunikační technologie a Biomedicínská informatika)
 • Plánování a řízení krizových situací, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
 • Radiologický asistent, Radiologická asistence
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská technika, Biomedical Technology
 • Optika a optometrie
 • Fyzioterapie
 • Zdravotnické záchranářství
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Navazující magisterské studijní programy / obory / specializace: Navazující magisterské studijní programy / obory / specializace: Navazující magisterské studijní programy / obory / specializace:
 • Civilní nouzové plánování
 • Biomedicínské inženýrství, Biomedical and Clinical Engineering
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, Systematic Integration of Processes in Health Service 
 • Biomedicínská a klinická informatika (specializace Softwarové technologie, Asistivní technologie, Nanotechnologie)
 • Biomedicínské laboratorní metody
 • Aplikovaná fyzioterapie
Agendy: Agendy: Agendy:
 • Ubytovací stipendium
 • Lifelong learning programs
 • Evidence - student rodič
 • Prospěchová stipendia
 • Sociální stipendia
Back to Top