Nová laboratoř anatomických modelů

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze otevřela slavnostně v pátek 25. května 2018 v 11.00 hodin v budově fakulty (Sportovců 2311, Kladno) novou Laboratoř anatomických modelů, která je v rámci České republiky ojedinělým vysokoškolským pracovištěm.

Laboratoř anatomických modelů bude sloužit k profesní přípravě studentů biomedicínských, zdravotnických a bezpečnostních studijních oborů. Laboratoř je vybavena plastinovanými lidskými těly a autentickými lidskými orgány, které poskytují výrazně lepší možnosti názorné výuky anatomie. Jedná se o průlomovou technologii, kterou v roce 1977 vyvinul Günter von Hagens a která ve spojení s aplikovanými technologiemi virtuální reality zřejmě vytvoří základ budoucí morfologické výuky a nácviku invazivních i neinvazivních vyšetřovacích a léčebných postupů.

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., k tomu dodává: „V brzké době bychom například rádi získali virtuální pitevní stůl, jaký nemá v Evropě obdoby. Jde o obří tablet, na němž díky elektronickému skalpelu můžeme provádět virtuální řezy a následnou preparaci na virtuálním lidském těle. Jsem přesvědčen, že didaktické pomůcky díky virtuální realitě brzy nahradí konzervativní způsoby výuky a přispějí tak k dalšímu zkvalitnění výuky.“

Po slavnostním otevření následovala prezentace virtuálního pitevního stolu společností Hellago a prohlídka dalších zajímavých prostor pro výuku a vědecko-výzkumnou práci budoucích biomedicínských inženýrů a techniků a řady zdravotních a bezpečnostních oborů.
 

Back to Top