Tradiční seminář doktorandů KBT

Datum akce
Místo akce
Kladno

Dne 30. ledna 2020 se uskutečnil tradiční seminář doktorandů katedry biomedicínské techniky, kterého se zúčastnili jak studenti Ph.D. studia včetně jejich školitelů, tak i další akademičtí pracovníci. 

Seminář je pro studenty velkými přínosem, neboť jim poskytuje zpětnou vazbu v klíčové části studia, tj. v samotném počátku definování vědecko-výzkumných otázek a současně napomáhá odhalovat a řešit případné provozní problémy. 
Všechna přednesená témata byla velmi zajímavá a následně přinesla podnětnou diskusi.

Ing. P. Kudrna, Ph.D.
 

Back to Top