Obhajoby disertačních prací

Datum události

Dne 15. ledna 2019 se na Fakultě biomedicínského inženýrství (místnost č. 636) konají obhajoby disertačních prací. Od 13:00 hodin bude obhajovat disertační práci s názvem "Noninvasive Localization of the Focus of Ectopic Ventricular Activation" Mgr. Elena Deutsch a od 14:00 hodin bude následovat obhajoba disertační práce Mgr. Ksenie Sedove na téma "Electrocardiographic Manifestation of Cardiac Repolarization Dispersion". Školitelem obou doktorandek je doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Back to Top