Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

8. 11. 2018
08:00 - 10:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:B-220 17PBBALP - Algoritmizace a programování (dr. Smčka)

8. 11. 2018
08:00 - 10:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:B-220 17PBIALP - Algoritmizace a programování (dr. Smčka)

8. 11. 2018
08:00 - 10:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:B-220 17PBTALP - Algoritmizace a programování (dr. Smčka)

8. 11. 2018
08:00 - 10:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:B-220 KL:B-326 17PBOBZO - Binokulární vidění, základy ortoptiky (Bc. Kučera)

8. 11. 2018
12:00 - 14:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:B-330 17PBBBLG - Biologie (dr. Vymětalová)

8. 11. 2018
12:00 - 14:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:B-330 17PBOBLG - Biologie (dr. Vymětalová)

8. 11. 2018
12:00 - 14:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:B-330 KL:B-326 17VSFBCH - Seminář z fyzikální chemie a biochemie (Ing. Strnadová, Ing. Fílová)

8. 11. 2018
14:00 - 16:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:C-1 17PBBITT - Informační technologie a telemedicína (doc. Hána)

8. 11. 2018
14:00 - 16:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:C-1 17PBIIT- Informační technologie (doc. Hána)

8. 11. 2018
14:00 - 16:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:C-1 17PBLIT- Informační technologie (doc. Hána)

8. 11. 2018
14:00 - 16:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:C-1 17PBOITT- Informační technologie a telemedicína (doc. Hána)

8. 11. 2018
14:00 - 16:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:C-1 17PBTITT- Informační technologie (doc. Hána)

8. 11. 2018
14:00 - 16:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:C-1 17PMCIT - Informační technologie (doc. Hána)

8. 11. 2018
16:00 - 18:00

zasedání odboru Středočeského kraje KL:C-4 KL:B-537 17PMSNISA- Nemocniční informační systémy (dr. Bruthans)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19.2.2018.
2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26.2.2018.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře. Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top