Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

15.12.2022

16:00-18:00

 Magistrát města Kladna KL:C-1 KL:C-4

F7PBFKNZP1 - Kineziologie a patokineziologie I.

(MUDr. Bc. Sandra Marková)

15.12.2022

18:00-20:00

Magistrát města Kladna KL:C-1 KL:C-4

17PBFF2TP - Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty

F7PBFMTPK - Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty

(MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

Zimní semestr – ZS 2022/2023

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 19. 09. 2022.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 26. 09. 2022.

Letní semestr - LS 2022/2023

  1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 20. 02. 2023.
  2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 27. 02. 2023.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře (kontakty na rozvrháře pro příslušný studijní program jsou k dispozici v podzáložce „Dotazy“). Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top