Rozvrhy

Tato webová stránka slouží pouze k zobrazení rozvrhu. Pro samotnou tvorbu rozvrhu použijte informační systém KOS.

Změny - Přesuny:

Kdy Akce Odkud Kam Co

3. 12. 2018
od 14:00 do 16:00

zasedání zastupitelstva města Kladna KL:C-1 KL:B-537 17PBBFCH - Fyzikální chemie (Mgr. Horáčková, prof. Roubík, Ing. Fílová)
3. 12. 2018
od 14:00 do 16:00
zasedání zastupitelstva města Kladna KL:C-2 KL:B-720 17ABBPMS - Pravděpodobnost a matematická statistika (doc. Rogalewicz)
3. 12. 2018
od 16:00 do 18:00
zasedání zastupitelstva města Kladna KL:C-2 KL:B-720 17ABBPMS - Pravděpodobnost a matematická statistika (Ing. Schaabová)
11. 12. 2018
od 16:00 do 18:00
  KL:C-1 KL:B-220 17PMSBST- Biostatistika (doc. Rogalewicz)
11. 12. 2018
od 16:00 do 18:00
oprava projektoru KL:C-4 KL:B-537 17PBZPCH- Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie (dr. Jarošíková)

17.12.2018
od 16:00

  KL:C-4 KL:B-537 17AMBSPT- Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči (K. Roubík, L. Horáková)
17.12.2018
od 18:00
  KL:C-4 KL:B-220 17PBBMVP- Metodologie výzkumné práce (V. Piorecká, P. Kudrna)
9.1.2019
od 16:00 do 18:00
  KL:C-4 KL:B-220 17PBOOK1- Oftalmologie - patologie, klinika I. (doc. Pitrová)

Poznámky k rozvrhu:

Podrobnosti k jednotlivým předmětům naleznete zde.

Týdny se počítají podle týdnů výuky (pořadové číslo týdnu v semestru), tj.

1. pořadový týden semestru (lichý - LT) je od 1.10.2018.
2. pořadový týden semestru (sudý - ST) je od 8.10.2018.

Podrobný rozpis jednotlivých týdnů je uveden u časového plánu ak. roku ČVUT FBMI.

Úpravy rozvrhu:

  • V případě potřeby změny v rozvrhu je nutné se obrátit na katederní rozvrháře. Případně je možné navrhnout řešení.
  • Každou změnu v rozvrhu je nutné hlásit katedernímu rozvrháři (včetně obsazení osobami)!
  • Případné problémy s rozvrhem na daném oboru řeší katederní rozvrháři.

Změny ve výuce, změny místností:

Tyto změny oficiálně zajišťuje a oznamuje na úrovni fakulty pouze fakultní rozvrhář a to Ing. Petr Písařík, Ph.D.

Back to Top