Pozvánka na mezinárodní konferenci (EARLY) ASSESSMENT OF MEDICAL DEVICES

Datum události

Katedra biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pořádá mezinárodní konferenci/kolaborační workshop

(EARLY) ASSESSMENT OF MEDICAL DEVICES

zaměřený na spolupráci při vývoji metod pro HTA aplikované na zdravotnické prostředky.

Termín: čtvrtek 17.5.2018 od 14.00 hodin
Místo: FBMI ČVUT, Floriánské náměstí 4, Kladno, místnost B-616

Program:
1)    doc. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA (Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach): představení výsledků výzkumné skupiny zaměřené na ekonomiku a management ve zdravotnictví na TU Košice
2)    prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. a kolektiv (FBMI ČVUT Kladno): představení zaměření a výsledků výzkumného týmu CzechHTA
3)    PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy): kvalitativní metody ve výzkumu zaměřeném na zdravotnické prostředky
4)    Diskuse o možnostech společné grantové přihlášky

Zveme všechny zájemce.

Back to Top