Výsledky volby děkana na FBMI

Datum události

Dne 23. 4. 2020 byl na zasedání AS FBMI zvolen novým děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství pro funkční období 2020-2024 prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA.

Volba kandidáta na děkana FBMI byla realizována pomocí MS TEAMS – aplikace Polly
Hlasování pro kandidáta č. 1: prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA s výsledkem 9-0-0
Kandidátem na děkana FBMI byl jednohlasně zvolen prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA. Funkční období nového děkana začíná 19. září 2020.

Zápis volební komise

Back to Top