BTL podporuje naše studenty

Datum akce
Místo akce
Kladno

Společnost BTL podporuje prakticky zaměřené bakalářské práce studentů ČVUT FBMI

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT dlouhodobě spolupracuje se společností BTL Medical Technologies s.r.o. v několika oblastech. Kromě účasti odborníků na praktické výuce studentů fakulty se tak děje i v oblasti poptávky absolventů a brigádníků z řad studentů a v neposlední řadě i v oblasti zapůjčení zdravotnických prostředků pro realizaci kvalifikačních prací studentů.

Z hlediska účasti odborníků ve výuce se podařilo zajistit již druhým rokem jak fyzickou, tak i online účast pana Ing. Marka Čermáka s předváděním moderních zdravotnických prostředků společnosti, který je velmi ochotný a který je současně absolventem naší fakulty. Nabídka brigád, ale i pracovních pozic je velmi často řešena s oddělením lidských zdrojů a ve společnosti BTL Medical Technologies s.r.o  se tak již uplatnilo několik desítek studentů fakulty, ale i absolventů, tj. biomedicínských techniků a inženýrů.

V oblasti zdravotnických prostředků se konkrétně jednalo o zapůjčení 3krokového kolposkopu KAPS KP 3000/ KP 3000S LED se snímací kamerou, který byl využit v rámci tří bakalářských prací, které se týkaly návrhu a realizace fantomů, simulačních pomůcek, ale i snímání a vyhodnocení trajektorie operačního nástroje, tzv. kličky, během operace děložního čípku, tzv. konizace. Práce s názvem Simulace trajektorie tahu provedeného operačním nástrojem během konizace byla zpracována českou studentkou a další dvě, tj. Snímání a zpracování obrazu a videosignálu z kolposkopu během konizace a Snímání operace děložního hrdla speciálními snímacími zařízeními zahraničními studentkami v angličtině. Tato velmi účinná pomoc umožnila úspěšně dokončit nejenom bakalářské práce, ale umožnila i návrh a vývoj nových prostředků pro snímání konizací, optimalizaci celého zákroku, ale zejména i hodnocení kvality zákroku prostřednictvím anatomického modelu a simulace. Vzhledem k tomu, že se v současné době upřednostňuje provedení zákroku pod kolposkopickou kontrolou, bylo třeba takový kolposkop mít k dispozici během řešení bakalářských prací. Společnost BTL Medical Technologies s.r.o nám vyšla v tomto ohledu velmi vstříc a bylo možné problematiku řešit. Díky tomuto vstřícnému kroku, a to zejména pana Alexeje Kolvy, bylo také možné pokračovat v intenzivní spolupráci s Ústavem pro péči o matku dítě v Praze v Podolí, kde probíhají experimentální činnosti našich studentek pod vedením pana doc. Ing. Jiřího Hozmana, Ph.D., garanta studijního programu Biomedicínská technika, ale i proděkana pro rozvoj a vnější vztahy naší fakulty.
 

Back to Top