Budoucí biomedicínští technici získávají zkušenosti v praxi

Datum akce
Místo akce
Kladno

Studenti bakalářského oboru Biomedicínský technik realizovali praktika u potencionálních zaměstnavatelů v oboru

Studenti bakalářského oboru Biomedicínský technik mají každoročně možnost navštívit mnoho potencionálních zaměstnavatelů, u kterých je stálá poptávka po absolventech oboru Biomedicínský technik.
Děje se tak v rámci předmětů Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I. a II. Studenti mají tak možnost poznat nejenom moderní přístrojovou techniku, získat další dovednosti a zkušenosti přímo z praxe formou tzv. praktik v malých skupinkách studentů, ale získávají tak přehled i o možných uplatnění v oboru a mají také možnost hovořit s absolventy naší fakulty, kteří jsou v níže uvedených institucích zaměstnáni.

Seznam pracovišť za letní semestr, tj. za období od března do května 2018
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 
Elektrotechnický zkušební ústav v Praze 
Medicton Group s.r.o. 
Nemocnice Na Bulovce 
Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), Klecany 
Fakultní nemocnice v Motole
BTL Medical Technologies CZ a.s. 
LINET spol. s r.o. 
Medista spol. s r.o. 
Akademie věd České republiky, AV ČR, v.v.i., Ústav molekulární genetiky 
REJA spol. s r.o. 

Seznam pracovišť za zimní semestr, tj. za období od října 2017 do ledna 2018 a plánovaná pracoviště na období od října 2018 do ledna 2019
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Philips Česká republika s.r.o., Health Systems 
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 
Oblastní nemocnice Kladno 
Centrum pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK 
Maquet MAQUET Czech Republic s.r.o. (zahrnuje i společnost Getinge)
GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.  
ČVUT CIIRC (audiometrie)
Akademie věd České republiky, AV ČR, v.v.i., Fyziologický ústav 
Protonové centrum Praha
IBA Medical Accelerators Solutions 

Kromě výše uvedených partnerů spolupracujeme v oblasti podpory studentů na oboru Biomedicínský technik se společnostmi jako:
MR diagnostic 
MRI.TOOLS 
Stargen EU 
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků 
Beznoska, s.r.o. 

Je to velmi potřebná a užitečná spolupráce se zaměstnavateli. Studenti tak získávají přehled, ale i jistou zpětnou vazbu o svých budoucích představách svého uplatnění. U některých zaměstnavatelů se mohou studenti ucházet i o podporu formou stipendia za účelem získat nové zaměstnance.

V souvislosti s touto zprávou bych také rád poděkoval všem spolupracujícím partnerům a zejména absolventům naší fakulty, kteří jsou ve výše uvedených institucích zaměstnáni, za jejich velmi důležitou pomoc a spolupráci. Velmi si této spolupráce vážíme.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik
 

Back to Top