Děti pronikly do tajů optiky

Datum akce
Místo akce
Kladno

V rámci příměstského tábora „Debrujárská univerzita“ absolvovaly děti odborný program na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v optické dílně. Student Jan Vlček jim přiblížil práci optiků a optometristů, seznámil je s anatomií oka, vadami a korekčními pomůckami. Děti si mohly jednodušší měření vyzkoušet, pronikly do tajů optických klamů a na závěr se utkaly v turnaji otické zručnosti. 
 

Back to Top