Konference: Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události

Datum akce
Místo akce
Praha

Celostátní konference: Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události 

Dne 9. července 2018 uspořádala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Sněmovny Parlamentu České republiky p. prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. celostátní konferenci věnovanou „Připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události“.
Na jednání zazněly přednášky z řad odborníků katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT, Fakultních nemocnic, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v. v. i., Ministerstva zdravotnictví České republiky, Policejní akademie České republiky a Asociace záchranných služeb České republiky. 
Účastníci konference dospěli k jednoznačnému závěru, že stávající ochrana zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků i nemocných je nedostatečná, ať již v případě teroristického útoku či úmyslného ohrožení jedincem. Rovněž tak je nedostatečné zabezpečení zdravotnických zařízení v případě požáru, dlouhodobého přerušení dodávky vody, elektrické energie i léků a zdravotnického materiálu. Nedostatečná je edukace zdravotnického personálu týkající se krizových situací. Jednání prokázalo, že odborné zaměření FBMI ČVUT na řešení dané problematiky je správné.
Na návrh p. prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., která je rovněž akademickým pracovníkem naší univerzity, bude obdobná konference svolána v lednu 2019 a bude věnována problematice dopadu blackoutu na provoz zdravotnických zařízení.

Sborník konference ke stažení zde.

 

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
Vedoucí katedry KZOOO
 

Back to Top