Studenti na světovém kongresu

Datum akce
Místo akce
Praha

Studenti bakalářského oboru Biomedicínský technik se účastnili světového kongresu biomedicínského inženýrství a lékařské fyziky IUPESM 2018 v Praze

Na níže uvedených příspěvcích se podíleli i studenti oboru Biomedicínský technik a to Eva Černá a Matouš Hrbek jako spoluautoři.

Marek Piorecký, Eva Černá, Václava Piorecká, Hana Schaabová, Vladimír Krajča: Simulation, modification and dimension reduction of EEG feature space. In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018 (Vol. 2). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. pp. 425-429. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9038-7. 

Jiri Hozman, Matous Hrbek, Miroslav Lozek, Theodor Adla, Vojtech Suchanek, Lucie Riedlbachova. Cardiac magnetic resonance imaging and electroanatomic mapping data semi-automatic merging. In World Congress on medical Physics & Biomedical Engineering - IUPESM2018: Book of Abstracts, World Congress on medical Physics  Biomedical Engineering - IUPESM2018, 03-08 June, 2018 Prague. Czech Republic. Prague: GUARANT, 2018. s. 190. 

Kromě toho se na mnoha příspěvcích v podobě souvisejících problematik podíleli další studenti oboru Biomedicínský technik a to jako členové vědeckých týmů fakulty. Nebyli však přímo spoluautory.

Dále se jako průvodci účastníků IUPESM 2018 v rámci tzv. Scientific Visits podíleli následující studenti:

SV-5 Biotechnology and Biomedicine Center, BIOCEV, Czech Academy of Sciences, Charles University in Vestec           
Andrea Mitriková                        
                                    
SV-6 National Institute of Mental Health           
Gabriela Liptáková, Bibiana Kvasnicová                        
                        
SV-7 Center for Advanced Preclinical Imaging (CAPI), First Faculty of Medicine, Charles University in Prague            
Carlos V Diaz Shuna                        

V rámci světového kongresu zajišťovali také technickou podporu Educational Sessions i dva studenti oboru Biomedicínský technik a to Branislav Gašpar a Ladislav Bís z 1. ročníku.
Jako zásadní lze hodnotit účast celého druhého ročníku oboru Biomedicínský technik na světovém kongresu za účelem získání aktuálního přehledu o novinkách v oboru. Studenti museli absolvovat mnoho přednášek a příspěvků v angličtině a vypracovat strukturovaný zápis o těchto poznatcích, který je součástí hodnocení v rámci předmětu.
Výše uvedený výčet aktivit opět potvrzuje, že absolventi bakalářského oboru Biomedicínský technik jsou velmi dobře připraveni jak z hlediska oborného, tak i z hlediska jazykových kompetencí a to jak pro práci ve výzkumných týmech fakulty, tak i pro aktivity v praxi již během studia. 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik
 

Back to Top