Studenti proškolili tisíce dětí

Datum akce
Místo akce
Středočeský kraj, Praha

Studenti ČVUT FBMI studijních programů Plánování a řízení krizových situací, Civilní nouzové plánování a Zdravotnický záchranář v rámci jarních praxí působili na základních školách Středočeského kraje a Hlavního města Prahy jako lektoři vzdělávacích programů Příprava občanů k obraně státu a Ochrana člověka za mimořádných událostí. Celkem pod odborným vedením Muzea civilní obrany Ústí nad Labem proškolili okolo 11 000 dětí ve více než 50 školách. Poděkování základních škol jim patří za dobrý odborný i pedagogický přístup. 

Muzeum civilní obrany

Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
 

Back to Top