Ukázka laboratoří FBMI odborníkům z nemocnic

Datum akce
Místo akce
Kladno

V rámci první ZIMNÍ KONFERENCE O ZÁVAŽNÝCH TRAUMATECH A JAK JE ZVLÁDÁME, která se konala 30. 1. 2019 pod záštitou Fakulty biomedicínského inženýrství, se uskutečnila prohlídka laboratoří, sofistikovaných pokročilých vyučovacích pomůcek a výzkumných projektů fakulty. 
Účastníci konference se seznámili s výzkumnou prací týmu Bioelektromagnetismu z katedry biomedicínské techniky, který se zabývá vývojem mikrovlnného systému pro neinvazivní detekci a klasifikaci cévních mozkových příhod. Výhodou mikrovlnné techniky je kromě využívání neionizujícího záření potenciál vytvořit levné, kompaktní zařízení, které by v budoucnu mohlo být součástí vozů zdravotnické záchranné služby. Diagnostika cévní mozkové příhody by tak mohla být prováděna přímo u pacienta a zejména v případě ischemické cévní mozkové příhody by mohla být provedena intervence. Vývoj prováděný na FBMI zahrnuje vývoj vhodného hardwaru, algoritmů mikrovlnného zobrazování, klasifikace cévních mozkových příhod pomocí umělé inteligence a fantomů lidské hlavy pro testování systémů.
Dále si účastníci konference prohlédli simulované pracoviště JIP s umělým pacientem (katedra biomedicínské techniky). „Umělý pacient“ je součástí simulovaného pracoviště jednotky intenzivní péče. Jedná se o celotělový simulátor, který je typickým produktem biomedicínského inženýrství, které spojuje technické prostředky s medicínou. Simulátor kopíruje fyziologické parametry dospělého člověka a umožňuje připojení a zejména interakci s řadou reálných zdravotnických prostředků jako je např. monitor vitálních funkcí či defibrilátor nebo podávání léků. Simulace pak mají reálný charakter a odpovídají práci se skutečným pacientem, což umožňuje trénink zdravotnického personálu a prakticky orientovanou výuku. Fakulta biomedicínského inženýrství je jedním z několika málo pracovišť, které takovýmto simulátorem disponuje. I přes výjimečné vlastnosti má umělý pacient některá omezení. Skupina pracovníků se věnuje rozšíření funkcí a možností využití simulátoru, jak pro výuku, tak i pro další výzkum v oblasti propojení reálných technických prostředků se simulátorem. Mezi řešené problematiky patří rozšíření simulátoru o simulaci EEG signálu, propojení se simulátorem plic ASL 5000 nebo propojení s dialyzačním přístrojem. V rámci inovace simulátoru byla vytvořena servisní matrace, která poskytuje další prostor pro umístění přídavných modulů a přístrojů.
Ve vestibulu fakulty byl prezentován celotělový simulátor kojence (katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva) a biotelemetrický systém Flexiguard (katedra informačních komunikačních technologií v lékařství) pro monitorování zdravotně fyziologických a enviromentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, určený pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu.
Konferenci pořádala Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky a záštitu mimo fakulty převzala i Spojená akreditační komise.
 

Back to Top