Budoucí biomedicínští technici nominováni na ceny

Datum akce
Místo akce
Kladno

Studenti bakalářského oboru Biomedicínský technik jsou nominováni na řadu cen za vynikající prospěch a bakalářské práce

Je již velmi dobrým zvykem, že mezi nominovanými na různé ceny za kvalifikační práce se velmi často objevují právě studenti bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik. Je to dáno zejména tím, že mnoho studentů tohoto oboru pracuje během svého studia v rámci vědeckých týmů fakulty. Proto jsou studenti tohoto oboru téměř výhradními zástupci ze všech 9 bakalářských studijních oborů v této aktivitě na fakultě.
Níže následuje přehled soutěží a ocenění, kam byli studenti oboru Biomedicínský technik nominováni.

Podpora nadaných, talentovaných, výjimečně schopných studentů a studentek ČVUT
Barbora Balcarová, 3. r. oboru Biomedicínský technik
Matouš Hrbek, 3. r. oboru Biomedicínský technik

Cena děkana – za vynikající studijní prospěch (vážený průměr do 1,5) a vynikající bakalářskou práci
Andrea Mitriková, 3. r. oboru Biomedicínský technik
Název bakalářské práce: Vliv parametrů vysokofrekvenční oscilační ventilace na regionální distribuci dynamické hyperinflace plic (vedoucí práce: Ing. Václav Ort)

Cena děkana – za vynikající bakalářskou práci
Eva Černá, 3. r. oboru Biomedicínský technik 
Název bakalářské práce: Extrakce, redukce dimenze a klasifikace příznakového prostoru EEG (vedoucí práce: Ing. Marek Piorecký)
Zde je také vhodné uvést část posudku oponenta uvedené práce, který je zcela ojedinělý a celkově studentka získala 100 bodů. Oponent uvedl: „Bakalářskou práci Evy Černé hodnotím maximálním počtem bodů, neboť se jedná o práci po všech stránkách excelentní. Práce je svým rozsahem, použitými přístupy a způsobem zpracování výsledků srovnatelná s pracemi diplomovými. Navržené a realizované přístupy jsou na velmi vysoké úrovni. Zvlášť oceňuji i přípravu publikace publikované ve sborníku mezinárodní konference.“

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky - za ČVUT FBMI 
Barbora Balcarová, 3. r. oboru Biomedicínský technik

Odborná skupina (chapter) společnosti Engineering in Medicine and Biology (EMB) Československé sekce IEEE (EMB CSS IEEE) letos poprvé vyhlásila soutěž o nejlepší bakalářské práce obhájené na univerzitách v ČR a SR v oblasti biomedicínského inženýrství a příbuzných oborů. V této soutěži jsou dvě kategorie a to nejlepší bakalářská práce v rámci fakulty a dále nejlepší bakalářské práce v rámci ČR a SR. Nominovanými jsou následující studenti 3. ročníku oboru Biomedicínský technik se svými tématy bakalářských prací obhájenými v červnu 2018:
Matouš Hrbek    
Kombinované zobrazení výsledků elektroanatomického mapování a MR snímků srdce (vedoucí: doc. Ing. Jiří Hozman Jiří, Ph.D.)
Lenka Brožáková
Krátkodobá a dlouhodobá anestezie v softwarovém prostředí MÜSE
(vedoucí: doc. Ing. Rožánek Martin, Ph.D.)
Evgeniia Mardanshina    
Studium tlaku v ECMO okruhu při změně geometrických parametrů modelu katétru
(vedoucí: Mgr. Strunina Svitlana)
Aneta Kloudová 
Porovnání ventilačních parametrů ventilátorů používaných v anesteziologické a intenzivní péči (vedoucí: prof. Ing. Roubík Karel, Ph.D.) 
David Štěrba    
In vitro měření koncentrace glukózy v krvi pomocí MTM senzoru (vedoucí: doc. Dr.-Ing. Vrba Jan, M.Sc.)
Petra Sýkorová 
Simulátor plic novorozence (vedoucí: Ing. Petr Kudrna, Ph.D.)
David Šlajferčík 
Vliv kalibrace a obnovovacího kmitočtu na záznam elektrické impedanční tomografie hrudníku (vedoucí: Ing. Kloudová (Buzková) Kristýna)
Marek Tošovský 
Demonstrační modul pro měření srdečního výdeje termodiluční metodou (vedoucí: Ing. Václav Ort) 

Jsme hrdí na tyto studenty a děkujeme jim za příkladnou reprezentaci naší fakulty, ale i studijního oboru.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant oboru Biomedicínský technik
 

Back to Top