Čestné uznání Inženýrské akademie ČR pro FBMI

Datum akce
Místo akce
Praha

Dne 21. listopadu bylo slavnostně uděleno čestné uznání Inženýrské Akademie České Republiky projektu TAČR TA04011345 s názvem „Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru“
Cílem projektu byl vývoj antitrombogenních biologických cévních náhrad na bázi decelularizovaných nosičů dále osídlených endotelovými a kmenovými buňkami. Tento projekt byl realizován ve spolupráci Národního centra tkání a buněk a.s., Fyziologického ústavu AV ČR a Fakulty biomedicínského inženýrství. Řešiteli za FBMI byli Ing. Roman Matějka, Ing. Jana Štěpanovská a prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA. Na tento projekt úspěšně navazují další projekty, kde v současné době již probíhají i pilotní animální experimenty ve spolupráci s IKEMem.

Blahopřejeme.

 

Back to Top