Akademičtí pracovníci úspěšní v publikační oblasti

Datum akce
Místo akce
Kladno

Úspěch akademických pracovníků katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva a katedry přírodovědných oborů naší fakulty

Třikrát za sebou byly vyhodnoceny mezi nejlepšími odbornými příspěvky v daném kalendářním roce v periodiku Česká a slovenská oftalmologie vydávaném Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně práce našich akademických pracovníků.

Nejlepší publikovanou prací v loňském roce byla vyhodnocena studie věnovaná výzkumu hypertenzních a normotenzních glaukomů autorů doc. MUDr. Jána Leštáka, CSc., MBA, doc. MUDr. Šárky Pitrové, CSc. a Mgr. Markéty Žákové „Rozdíl mezi „Ganglion cells complex“ a vrstvou nervových vláken ve stejné altitudinální polovině sítnice u hypertenzních a normotenzních glaukomů“ (Čes. a Slov. Oftalmol., 73, 2017, 218-221)

V roce 2015 byla vyhodnocena jako nejlepší práce autorů Lešták J, Tintěra J. "Funkční magnetická rezonance u vybraných očních onemocnění". Čes. a Slov. Oftalmol. 2015, 71, 127-133 (v práci je uveden souhrn výsledků publikovaných v zahraničí na téma funkční magnetická rezonance u očních chorob. Jedná se o světově prioritní závěry, které mohou výrazně ovlivnit nejen léčbu, ale i patogenézu sítnicových a neurogenních poruch). 
Druhým nejlepším příspěvkem roce 2016 byla práce: Lešták J, Pitrová Š.: “Ganglion cells komplex“ a vrstva nervových vláken u hypertenzních a normotenzních glaukomů." Čes. a Slov. Oftalmol., 2016, 72, 199-203.

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Back to Top