FBMI na akci CIHELNA 2018

Datum akce
Místo akce
Králíky

V Králíkách se ve dnech 17. až 19. srpna konala tradiční akce CIHELNA 2018, která připomíná klíčové historické okamžiky i současnost obrany státu.
Součástí akce jsou i ukázky práce AČR, IZS, PČR, Celní správy, Vězeňské služby a dalších organizací. Letos se ho účastnila i Fakulta biomedicínského inženýrství se svou nabídkou studia bezpečnostních oborů, fakultní sanitkou a projekty, na kterých fakulta pracuje.
O FBMI a zejména pak o biotelemetrický systém Flexiguard (systém pro monitorování zdravotně fyziologických a environmentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, určení pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu) se zajímala generalita AČR a hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
 

Back to Top