Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické - perspektiva různých vědních disciplín a oborů - III. díl

Datum události

FBMI ČVUT v rámci projektu Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty VI20192022117 ve spolupráci se skupinou Ochrana obyvatelstva české pobočky AFCEA spolupořádá a zve na seriál tematických webinářů pod názvem:

Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické - perspektiva různých vědních disciplín a oborů - III. díl 28.1.2021 (13.00 - 14.30)

Na webinář je třeba se zaregistrovat zde.

Moderátor: Ing. Tomáš Müller (AFCEA)

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Násilí na demonstracích proti vládním opatřením v souvislosti s epidemií COVID-19
Příspěvek se zaměřuje na analýzu násilí, ke kterému dochází na demonstracích proti vládním opatřením k zamezení epidemie Covid-19. Věnuje se především situaci v ČR, kterou však zasazuje do širšího kontextu. Všímá si nejen násilí a jeho aktérů, ale i dalšího využití tématu v dezinformačních kampaních. 

doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D. MBA
Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze 

Pandemie COVID-19 optikou extremistických skupin a rizika nových forem online radikalizace
Restriktivní opatření, sociální izolace, transfer majoritní části sociálního a profesního života do virtuálního prostředí internetu v souvislosti s celosvětovou pandemií mohou představovat významný akcelerátor radikalizace jednotlivců či spouštěč extrémního násilí. Příspěvek se soustřeďuje na tuto problematiku a reflektuje kontexty covidové krize s dalšími bezpečnostními riziky v oblasti terorismu a radikalizace. Přednášející shrnuje aktuální trendy zneužití pandemie COVID-19 v útočné rétorice extremistických skupin, rekrutaci a online propagandě. Vybrané skutečnosti demonstruje na praktických příkladech z bezpečnostní praxe. 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
Ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Bezpečnostní hrozby a charakter migrace v ČR pod rouškou pandemie COVID 19
Téma migrace dlouhodobě dominovalo jako jedno z hlavních témat veřejných a politických diskusí posledních let. Pandemie COVID-19 toto dosud poměrně dominantní téma jednoznačně zastínilo a překrylo. Příspěvek má ambici se věnovat zhodnocení krizového roku 2020 z pohledu migrace, jejich trendů a jejího charakteru z pohledu Správy uprchlických zařízení MV a současně upozornit na potencionální bezpečnostní hrozby a další výzvy, na které je v oblasti migrace zaměřit pozornost v roce 2021 a letech následujících. Pozornost bude věnována zejména zvyšujícímu se počtu zajištěných cizinců v rámci tranzitní ilegální migrace, dále zhoršující se ekonomické situace v ČR a jejích dopadů na cizince v ČR a souvisejících bezpečnostních rizik.
 

Back to Top