Referát propagace

Referát zajišťuje propagaci fakulty a všech jejích pracovišť, zejména aktivit směrem k zájemcům o studium i k široké a odborné veřejnosti. Připravuje dny otevřených dveří pro zájemce o studium, zajišťuje prezentaci fakulty na veletrzích vzdělávání i různých popularizačních akcích. Zajišťuje tiskové materiály, PR, analýzy, reklamní předměty a činnosti spojené s vydáváním odborného časopisu Lékař a technika.

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
Ing. Ida Skopalová

tisková mluvčí fakulty, marketingová specialistka, člen grémia děkana, Ediční rady ČVUT, Knihovní rady ČVUT, Knihovní rady NTK, redakční rady Pražské techniky

Ing. Eva Kokešová

referentka propagace, komunikace - sociální sítě, činnosti spojené s vydáváním časopisu Lékař a technika

Back to Top