Referát propagace

Oddělení propagace zajišťuje zejména aktivity fakulty směrované k zájemcům o studium i k široké a odborné veřejnosti. Připravuje dny otevřených dveří pro zájemce o studium, zajišťuje reprezentaci fakulty na veletrzích vzdělávání i různých popularizačních akcích. Zajišťuje tiskové materiály, PR, analýzy, reklamní předměty a činnosti spojené s vydáváním odborného časopisu Lékař a technika.

Lidé na oddělení:

Jméno a příjmení Činnost
Ing. Ida Skopalová

Činnosti spojené s ediční činností fakulty
Člen Ediční rady ČVUT, Knihovní rady ČVUT, Knihovní rady NTK, redakční rady Pražské techniky

Ing. Eva Kokešová  
Back to Top