Fakultní školy

Partnerství mezi vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru vzdělávání je zvláště významná při formování nové generace, podpoře mimořádně talentovaných studentů i při realizaci projektů celoživotního vzdělávání. Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze si je dobře vědoma potřeby úzké spolupráce mezi fakultou a středními školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, středním školám proto propůjčuje titul – FAKULTNÍ ŠKOLA.

Fakultní školy se stávají partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím střední školy s fakultou možnost nadstandardního přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaných fakultou. Spolupráce s fakultou fakultní škole navíc umožňuje získávat nové kvalitní vyučující pro výuku zdravotnických, přírodovědných a technických předmětů.

  • Fakulta poskytuje bezplatně konzultace pedagogům fakultní školy, kteří se podílejí na výzkumných a inovačních aktivitách a to zejména v rámci vědeckých týmů fakulty. Tyto konzultace přispívají k zajištění kvalitní výuky žáků fakultní školy.
  • Pedagogové fakultní školy jsou pravidelně informováni o akcích pořádaných fakultou, např. o kurzech vzdělávacího charakteru, kurzech celoživotního vzdělávání nebo o akcích pro žáky středních škol. Jsou seznamováni také s novými poznatky v oblasti biomedicínského inženýrství a inovačních procesů.
  • Fakulta poskytuje fakultní škole své výukové prostory nebo technické a materiální vybavení podle svých kapacitních možností.
  • Fakulta zajišťuje pro fakultní školu výuku ve specifických oblastech vzdělávání, spolupracuje na SOČ či ročníkových prací studentů (přístup do laboratoří, konzultace, oponentské posudky).
  • Fakulta zajišťuje tzv. den otevřených dveří v sídle fakulty v Kladně pro žáky fakultní školy s důrazem na uplatnění výsledků vědeckých týmů fakulty v klinické praxi a v návaznosti na využití základních středoškolských znalostí z biologie, matematiky, chemie, fyziky, elektrotechniky a informatiky.

Fakultní školy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze:

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Se sídlem: V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10

Gymnázium Kladno
Se sídlem: Nám. E. Beneše 1573, 272 01 Kladno

Gymnázium Roudnice nad Labem
Se sídlem: Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem

Gymnázium Postupická
Se sídlem: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
Se sídlem: Nár. mučedníků 347, 339 01 Klatovy

Back to Top