Vnitřní předpisy

Obecné
Etický kodex
Řád celoživotního vzdělávání ČVUT
Statut ČVUT
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na období 2021-2025 a plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2024
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na období 2021-2025 a plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2023
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na období 2021-2025 a plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2022
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na období 2021-2025 a plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2021
Dlouhodobý záměr ČVUT FBMI 2016-2020
Aktualizace Dlouhodobého záměru rozvoje ČVUT FBMI pro rok 2016
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2020
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2019
Plán realizace strategického záměru ČVUT v Praze pro rok 2019
Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro rok 2018
Plán realizace strategického záměru ČVUT v Praze pro rok 2018
Statut ČVUT FBMI
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Příkaz rektora č. 4/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů ČVUT
GDPR desatero: doporučení k ochraně osobních údajů na ČVUT
Informace k GDPR na webu ČVUT
Statut medaile ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství
Volební řád AS FBMI
Jednací řád AS FBMI
Jednací řád VR ČVUT FBMI
Příkaz děkana č. 5/2016 - Zákaz nošení střelných zbraní
Směrnice děkana pro správu a užívání IT FBMI
Bakalářské a magisterské studium
Studium
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT
Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů - účinnost od 25. 9. 2023
Metodický pokyn č. 6/2022 o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT v Praze
Metodický pokyn č. 3/2015 o podpoře rodičů - studentů na ČVUT v Praze
Metodický pokyn č. 3/2021 pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+
Metodický pokyn č. 1/2021 k vydávání diplomů, dodatků k diplomu, osvědčení a jejich druhopisů na ČVUT v Praze
Stipendia
Stipendijní řád ČVUT - od 8. 7. 2022
Směrnice kvestora ČVUT č. 112/2018 pro výplatu ubytovacího stipendia
Příkaz rektora č. 7/2006 — Kritéria pro přiznání stipendia na ubytování
Dodatek č.1 k příkazu rektora č.7/2006
Směrnice kvestora ČVUT č. 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta
Poplatky o studiu
Poplatky spojené se studiem - ak. rok 2023/2024
Poplatky spojené se studiem - ak. rok  2024/2025
Příloha č. 5 ke Statutu ČVUT
Čl. 11 Statutu ČVUT - poplatky spojené se studiem
Odvolání / žádost proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
Statut ČVUT
Statut ČVUT FBMI
Příkaz děkana č.2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech
Disciplinární řád pro studenty ČVUT
Ubytovací řád ČVUT
PR č. 2/2023 - Úhrady za nadstandardní úkony - ak. rok 2023/2024
PR 7/2024 - Úhrady za nadstandardní úkony od ak. roku 2024/2025
Příkaz děkana č. 5/2016 - Zákaz nošení střelných zbraní
Metodický pokyn č. 2/2024 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Směrnice děkana pro správu a užívání IT FBMI
Rámcová pravidla používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu
Doktorské studium
Statut ČVUT
Statut ČVUT FBMI
Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT - od 29. 10. 2022
Řád doktorského studia na FBMI ČVUT - platnost od 31.1.2018
Příkaz děkana č.2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech
Metodický pokyn č.1/2016 o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT v Praze
Metodický pokyn č. 3/2015 o podpoře rodičů - studentů na ČVUT v Praze
Stipendijní řád ČVUT - od 8. 7. 2022
Směrnice kvestora ČVUT č. 112/2018 pro výplatu ubytovacího stipendia
Příkaz rektora č. 7/2006 — Kritéria pro přiznání stipendia na ubytování
Dodatek č.1 k příkazu rektora č.7/2006
Směrnice kvestora ČVUT č. 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta
Disciplinární řád pro studenty ČVUT
Příkaz děkana č. 5/2016 - Zákaz nošení střelných zbraní
Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Směrnice děkana pro správu a užívání IT FBMI
Rohodnutí děkana o výši doktorských stipendií v r. 2016
Rozhodnutí děkana č. 1/2017 o výši doktorských stipendií v r. 2017
Rozhodnutí děkana č. 1/2018 o výši doktorských stipendií v r. 2018
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 2/2019
Rozhodnutí děkana o výši doktorských stipendií č. 1/2022
Metodický pokyn č. 1/2021 k vydávání diplomů, dodatků k diplomu, osvědčení a jejich druhopisů na ČVUT v Praze
Back to Top