Studium v zahraničí

Erasmus+ - Studium #erasmus

Rektorátní smlouvy

Kromě smluv uzavřených FBMI se můžete hlásit na smlouvy uzavřené Rektorátem ČVUT. V těchto smlouvách vstupujete do souteže se studenty všech fakult ČVUT.

Při výběr školy z rektorátní nabídky je třeba v první řadě dbát na to, aby smlouva byla uzavřena pro vhodný obor. Pro studenty FBMI přicházejí v úvahu zejména smlouvy uzavřené pro všechny technické obory (kód 06.0 - Engineering, Technology). Po výběru školy si musíte sami ověřit na webových stránkách příslušné školy, že se tam biomedicínské inženýrství vyučuje a že si budete moci zapsat vhodné předměty.

Přehled rektorátních smluv zde (přihlásíte se přes stejné heslo jako do KOSu).

Z rektorátních smluv studentům FBMI doporučujeme:

  • Estonsko: Tallinn University of Technology (FBMI má navíc s touto školou uzavřenu dvoustrannou smlouvu)
  • Itálie: Politecnico Milano
  • Německo: TU Ilmenau, TU Berlin
  • Norsko: NTNU Trondheim - vhodné pouze po studenty magisterského stupně studia
  • Rakousko: TU Graz
  • Švédsko: Chalmers University Göteborg, KTH Stockholm - vhodné zejména pro obor PMB
Pracovní stáže v EU
Erasmus+ - pracovní stáže pro studenty, doktorandy a budoucí absolventy ČVUT

 

Získej zahraniční pracovní zkušenost s ČVUT

Podmínky výjezdu na pracovní stáže

Hostitelskou organizaci si hledáš sám/sama v návaznosti na studovaný obor, takže máš spoustu možností, a zároveň si vyzkoušíš, jaké to bude hledat si zaměstnání po ukončení studia.
Stáž můžeš uskutečnit v jakékoli veřejné nebo soukromé organizaci, která působí na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, neziskové organizaci, ve veřejném subjektu na místní, regionální nebo národní úrovni atd., tj. téměř kdekoli kde budeš chtít, vyjma institucí spravujících EU programy (výčet nezpůsobilých organizací najdeš zde).

Délka stáže:

Vyjet na pracovní stáž můžeš v délce 2-12 měsíců (finanční příspěvek ČVUT je poskytován na 6 měsíců pobytu). Začátek a konec stáže si plánuj na pracovní den.

Kdo může vyjet:

Studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia bez ohledu na formu studia. Jen nezapomeň, že musíš mít status studenta ČVUT po celou dobu pracovní stáže.
Pokud si výjezd nestihl/a během studia, máš stále perfektní šanci vycestovat i po ukončení univerzity jako čerstvý absolvent/ka ČVUT.  Podmínkou je však přihlásit se a projít výběrovým řízením ještě před ukončením studia.

Cílové země EU:

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.

Podání přihlášky: 

Jakmile máš vyplněné a schválené Ex-ante (dokument nalezneš zde) a jazykové potvrzení, zbývá jen poslední krok. Vyplníš přihlášku v aplikaci Mobility. Přihlášky jsou otevírány v několika kolech za akademický rok. Do své karty oba dokumenty nahraješ a hlavně nezapomeň přihlášku v systému odeslat tlačítkem „Odeslat“ dle vypsaných termínů. 

Názorný postup: Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus – pracovní stáže -> Kolo

A pak již počkáš na posouzení a odsouhlasení své pracovní stáže příslušným proděkanem.

Pro absolventy platí, že přihláška musí být podána a schválena ještě v době jejich studia.

Více informací na webu STUDUJ VE SVĚTĚ  - PRACOVNÍ STÁŽE V EU

Výjezdy mimo Evropu (MBD)

Úplné znění nových pravidel naleznete zde.

Studijní plán na zahraniční univerzitě FBMI (pdf)

Studijní plán na zahraniční univerzitě FBMI (word)


Studijní výjezdy mimo Evropu – rok 2021/2022

Přihlášky do 2. kola výběrového řízení pro studijní výjezdy mimo Evropu v roce 2021/2022 se podávají prostřednictvím webu www.mobility.cvut.cz v termínu

1. 2. – 28. 2. 2021

Nabídka mimoevropských univerzit, na kterých můžete v roce 2021/22 studovat (nutno sledovat AKTUÁLNĚ web STUDUJ VE SVĚTĚ)

FORMA TESTU

Vzhledem k současné situaci se písemné testy budou konat online, a to vždy ve dvou po sobě jdoucích dnech formou napsání dvou esejí na zadané téma (každý student tedy odevzdá celkem dvě eseje).
V přihlášce si tedy prosím vyberte termín, který je shodný pro dva po sobě jdoucí dny.
Více informací k organizaci písemného testu obdržíte týden před Vámi vybraným termínem

2. kolo Výběrového řízení na místa, která nebyla obsazena v prvním kole (na výjezd  ZS i LS na jaře roku 2021 a to na následující akademický rok)

Další doplňková kola výběrového řízení se v případě, že nebyla všechna místa zaplněna, konají např. v létě (popř. v září)

Kompletní informace o výjezdech mimo Evropu na webu STUDUJ VE SVĚTĚ a na PORTÁLU ČVUT

Studijní pobyty ve Švýcarsku

Swiss-European mobility programme

Přihlášky a výběrové řízení na studijní pobyty ve Švýcarsku na ČVUT probíhá samostatně prostřednictvím www.mobility.cvut.cz ve stejném termínu jako pro program ERASMUS+


Od akademického roku 2014/15 Švýcarsko není programovou zemí v rámci programu Erasmus+, tj. není oprávněnou zemí pro přijímání ani vysílání studentů a zaměstnanců v rámci tohoto programu.

Výměny studentů s partnerskými univerzitami pokračují v rámci nového programu Swiss-European Mobility Programme, který umožňuje výměny na základě bilaterálních dohod.

Finanční podporu přijíždějícím studentům poskytuje švýcarská strana. Příspěvek pro přijíždějící studenty z České republiky - 440 CHF/měsíc - obdrží student po příjezdu na školu.

FBMI ČVUT v Praze má uzavřenu tuto bilaterální dohodu pro studijní pobyty studentů (prodloužení na akademický rok 2020/2021 momentálně probíhá):

1. FHO Fachhochschule Ostschweiz - NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

Bilaterální dohody
Univerzita Země Kontaktní osoby Informace
Brown University Providence, Rhode Island, USA

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Vlastimil Fidler, CSc.

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

možnost stáže pro studenty oboru PBM (vázáno na téma projektu zadané zahraničním partnerem)

Faculty of Bioengineering, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy

Iasi

Rumunsko

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus

Jordan University of Science and Technology,

Engineering Faculty

Irbid

Jordánsko

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

možnost stáže pro studenty oboru PMB (vázáno na téma projektu zadané zahraničním partnerem)

možnost jednosemestrálního pobytu pro studenty BMT - sledujte aktuality

možnost pobytu dvou jordánských studentů na 1 semestr na FBMI (podpořené stipendiem FBMI)

National Technical University of Ukraine "KPI" Inter-University Medical Engineering Faculty

Kyjev

Ukrajina

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. v případě zájmu možno dohodnout osobně
RWTH Aachen Německo

doc. Vladimír Rogalewicz, Csc.

prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, Dr.h.c.

spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus

v květnu 2008 uspořádán na Kladně společný workshop Cooperation 2008 za účasti početné skupiny studentů z Aachen - v pořádání takových workshopů budeme pokračovat.

Tallinn University of Technology Estonsko proděkan zodpovědný za zahraniční styky spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus (bilaterální dohoda podepsaná na úrovni Rektorátu ČVUT)

TU Košice

Strojnická fakulta

Slovensko

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus
Uzhgorod National University, Deparment of Solid-State Electronics Užhorod, Ukrajina doc. Vladimír Rogalewicz, Csc. v případě zájmu možno dohodnout individuálně
Stipendia
Důležité odkazy ČVUT

Mezinárodní programy ČVUT

Granty ČVUT na studium v zahraničí

Nadace na podporu studia v zahraničí

Erasmus Mundus

EuroTeQ: nabídka on-line kurzů#euroteq

Studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT mají od zimního semestru akademického roku 2021/2022 příležitost zapsat se do některého z nabízených kurzů na technických univerzitách v rámci konsorcia EuroTeQ

ČVUT je členem skupiny šesti evropských univerzit společně s Technische Universität München (Německo), Danmarks Tekniske Universitet (Dánsko), Eindhoven University of Technology (Nizozemsko), École Polytechnique (Francie) a TalTech – Tallinn University of Technology (Estonsko).

EuroTeQ představuje zajímavou, přínosnou a především mimořádnou příležitost nejenom pro studenty, ale i vědecké pracovníky a zaměstnance zapojit se do projektu, který má, díky propojení prestižních univerzit, ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň.

Partnerské školy nabízejí katalog celkem šedesáti virtuálních kurzů v anglickém jazyce. K dispozici je také řada jazykových kurzů pro začátečníky v místních jazycích. Kurzy jsou většinou online, aby podpořily virtuální mobilitu mezi partnery. 

Více informací na https://international.cvut.cz/euroteq/ 

Kontakt: euroteq@cvut.cz 

Back to Top