Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

odborová organizace zapsaná ve veřejném rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 63727

zapsáno dne: 7. října 2015

Sídlo a korespondenční adresa: ZO VOS FBMI ČVUT, náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 04463471
Kontakt pro veřejnost: doc. Ing. František Dohnal, CSc. - dohnalf@gmail.com

Anonymní schránka:

zovos.cvut.fbmi@gmail.com

Naše odborová organizace garantuje, že obsah anonymní schránky nebude nikdy zveřejněn bez Vašeho souhlasu,
přístup k ní má pouze předseda ZO VOS FBMI ČVUT a i v případě změny na pozici předsedy bude vytvořena jiná schránka.

Aktuálně řešené problémy

  • Příprava nové kolektivní smlouvy odborových organizací ČVUT s ČVUT (naše ZO VOS byla pověřena přípravou smlouvy na roky 2017-2019)
  • Rovnost v odměňování dle zásady zákoníku práce "za stejnou práci stejná odměna" (při srovnatelné kvalitě)
  • Transparentnější způsob přiznávání osobních příplatků a odměn (dle Kolektivní smlouvy)
  • (Ne)zveřejňování informací fakultou podle zákona o svobodě informací
  • Diskriminace
  • Dodržování zákoníku práce a platné Kolektivní smlouvy ze strany fakulty

Další související informace

Back to Top