Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument, který informuje o činnostech fakulty a obsahuje přehled činností vykonávaných v kalendářním roce, výsledky hodnocení činnosti fakulty, změny vnitřních předpisů a změny v orgánech fakulty, k nimž došlo v průběhu roku, další údaje stanovené vedením fakulty.

Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2020
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2019
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2018
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2017
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2016
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2015
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2014
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2013
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2012
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2011
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2010
Výroční zpráva ČVUT FBMI za rok 2009

 

Back to Top