Studijní oddělení

Kontakt:

Budova Adresa Telefon

Kokos

(viz úřední hodiny níže)

náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno
Místnost B-30
+420 224 358 497 (Bc. Jirotková), +420 224 358 473 (M. Menclová), +420 224 358 459 (Mgr. Braunová)
Korespondenční adresa pro žádosti i přihlášky ke studiu
Studijní oddělení FBMI ČVUT, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Vedoucí studijního oddělení:

Jméno a příjmení Místo pracoviště
Mgr. Dana Braunová Kokos

Studijní referentky:

Jméno a příjmení Místo pracoviště Bakalářské  studijní obory / programy / specializace  Navazující magisterské studijní obory / programy / specializace
Bc. Veronika Jirotková

Kokos

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Biomedicínská technika
Biomedical Technology (aj)
Biomedicínský technik
Biomedical Technician (aj)
Biomedicínská informatika
Informační a komunikační technologie v lékařství
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (specializace Biomedicínská informatika a Informační a komunikační technologie)
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací

Civilní nouzové plánování
Biomedicínský inženýr
Biomedical Engineering (aj)
Biomedicínské inženýrství
Biomedicínská a klinická informatika ( specializace Asistivní technologie, Softwarové technologie a Nanotechnologie)
Instruments and Methods for Biomedicine (aj)
Systematic Integration of Processes in Health Service (aj)
Biomedical and Clinical Engineering

Monika Menclová Kokos

Fyzioterapie
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Radiologická asistence
Radiologický asistent
Zdravotní laborant
Zdravotnické záchranářství
Zdravotnický záchranář

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 
Přístroje a metody pro biomedicínu
Aplikovaná fyzioterapie
 

Úřední hodiny:

Back to Top