BEZPEČNOSTNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝZVY V DOBĚ PANDEMICKÉ - PERSPEKTIVA RŮZNÝCH VĚDNÍCH DISCIPLÍN A OBORŮ

Datum události

FBMI ČVUT v rámci projektu Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty VI20192022117 ve spolupráci se skupinou Ochrana obyvatelstva české pobočky AFCEA spolupořádá a zve na seriál tematických webinářů pod názvem:

BEZPEČNOSTNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝZVY V DOBĚ PANDEMICKÉ - PERSPEKTIVA RŮZNÝCH VĚDNÍCH DISCIPLÍN A OBORŮ - IV. díl 11. 3. 2021 (13.00 - 14.30)

Na webinář je zapotřebí se zaregistrovat ZDE.

Moderátor: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA (ČVUT)

 

doc. MUDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Vedoucí oddělení klinické psychologie, Nemocnice Na Homolce, Katedra psychologie, FF UK v Praze

Dopady pandemie covid na psychické zdraví pacientů a zdravotníků z pohledu klinického psychologa
Příspěvek se zaměřuje na nejčastější dopady pandemie covid na psychické zdraví pacientů a zdravotnického personálu, s nimiž se setkáváme v praxi klinického psychologa. Poukáže na problematiku sociální izolace, narušenou komunikaci a interakci napříč generacemi, problematiku závislostí, matrimoniální  a partnerské problémy, či nárůst závislostí. 

 

PhDr. Andrea Matoušková
Ředitelka Probační a mediační služby České republiky

Probace a mediace v době covidu - čekání na změnu versus adaptace na nové podmínky 
Autorka stručně představí dosavadní vývoj případové praxe Probační a mediační služby a změny, ke kterým za poslední rok činnosti služby došlo vlivem pandemické situace v naší zemi. Pokusí se konkrétními příklady přiblížit postupy uplatněné v rámci strategie adaptace na novou situaci a představit změny, které je možné nahlížet pozitivně a bude možné je podporovat i po ukončení pandemie. Zároveň upozorní na překážky, kterým služba čelila a které překonává i dnes.

 

Brig. gen. Mgr. Monika Myšičková
Ředitelka věznice Světlá nad Sázavou

Věznice Světlá nad Sázavou z pohled bezpečnosti v době pandemické
Věznice Světlá nad Sázavou jako jediná ryze ženská věznice, procházející obdobím restrikcí a omezení z důvodu protiepidemických opatření. Vzrůstající násilí a napětí mezi odsouzenými, dopady omezení sociálních kontaktů, především s dětmi, pozastavení kontaktu s pomáhajícími organizacemi, jejich dopady, pozastavení pracovišť pro odsouzené – ekonomické dopady pro odsouzené. Komplexní řešení protiepidemických opatření s očkovací strategií u vězněných osob.

 

 

 


 

Back to Top