ČVUT JE PARTNEREM MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V POPULARIZACI VĚDY FAMELAB 2021

Datum události

Studenti vědeckých oborů a mladí výzkumní pracovníci mohou prezentovat své každodenní bádání v rámci mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab 2021, kterou pořádá již po jedenácté v České republice British Council a Cheltenham Festivals. Odborná porota hodnotí především obsah, srozumitelnost a schopnost zaujmout. Soutěžní prezentace jsou akceptovány v češtině, slovenštině nebo v angličtině.
Soutěžícím musí být minimálně 21 let a musí studovat nebo pracovat v České republice ve vědeckém oboru (biologie, chemie nebo fyzika), technickém oboru, medicíně nebo matematických oborech. Zúčastnit se mohou mladí vědci ze soukromého i veřejného sektoru.   

Pokud postoupíte do národního finále, očekává se, že se zúčastníte školení MasterClass (kombinace presenční a distanční výuky) a národního finále v Praze. Vítěz/ka národního finále bude reprezentovat ČR v mezinárodním finále (probíhá v angličtině). V mezinárodním finále soutěží vědci z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Vítězem se stane ten, kdo je schopen vědecké téma uchopit zajímavě a vysvětlit publiku srozumitelně, poutavě a přitom vědecky správně.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE FAMELAB ČESKÁ REPUBLIKA

únor – březen 2021
Příjem přihlášek: do 7. 3. 2021

Oblastní kola - regionální kola formou živých vystoupení se pravděpodobně letos nebudou moci konat - přihlášení budou požádáni o zaslání video nahrávky svého vystoupení k posouzení odborné porotě.

duben 2021 
Příjem soutěžních video nahrávek (nebo oznámení dat regionálních kol, pokud by to situace umožňovala).

květen - červen 2021
Zveřejnění rozhodnutí poroty – oznámení jmen finalistů/ek.

MasterClass – víkendové školení pro vybrané finalisty/ky (datum bude upřesněno). 

září 2021
Národní finále, Praha

listopad 2021
Mezinárodní finále FameLab 2021, Cheltenham, Velká Británie (presenční formou, pokud to situace dovolí – bude upřesněno).

Přihlásit do soutěže se můžete do 7. března 2021.

Plné znění podmínek včetně přihlášky najdete zde.    

Další informace o soutěži najdete zde

Back to Top