FBMI VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Datum události

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do následujících studijních programů:

-    tříleté bakalářské studijní programy:
o    Biomedicínská technika v prezenční formě studia,
o    Optika a optometrie v prezenční formě studia,
o    Informatika a kybernetika ve zdravotnictví v prezenční formě studia,
o    Radiologická asistence v prezenční formě studia,
o    Bezpečnost a ochrana obyvatelstva v prezenční formě studia,

-    dvouleté navazující magisterské studijní programy:
o    Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia,
o    Biomedicínské inženýrství v prezenční formě studia,
o    Biomedicínská a klinická informatika v prezenční formě studia,
    specializace Softwarové technologie,
    specializace Nanotechnologie.

Termín pro podání přihlášky je 23. 7. 2021.

Více informací viz přiložené dokumenty.

 

Back to Top