Harmonogram volby návrhu na děkana FBMI ČVUT

Datum události

AS FBMI podle §27 odst.1 písm. g) a §28 zákona č. 111/98 Sb. a podle článku 7 Jednacího řádu AS FBMI vyhlásil volbu kandidáta na děkana Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze s následujícím harmonogramem:
• Podávání návrhů na kandidáty od 23.3.2020 od 10:00 hod. do 9.4.2020 do 10:00 hod.
• Kontrola návrhů volební komisí a zveřejnění návrhů ve čtvrtek 9. 4. 2020 po 10:00 hod.
• Setkání kandidátů s akademickou obcí FBMI ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 14:00 hod. v C-1.
• Volba kandidáta na děkana FBMI 23. 4. 2020 od 14:00 na zasedání AS FBMI.

Bližší informace naleznete zde.

Back to Top