Katedra biomedicínské techniky pořádá konferenci „Elektrické signály srdce: Od myokardiálních potenciálů k EKG“

Datum události

Katedra biomedicínské techniky FBMI ČVUT v Praze pořádá konferenci „ELEKTRICKÉ SIGNÁLY SRDCE: OD MYOKARDIÁLNÍCH POTENCIÁLU K EKG“. Konference je zaměřena na prezentaci výzkumných projektů studentů, doktorandů a vědeckých pracovníků FBMI ČVUT zabývajících se problematikou elektrofyziologie srdce a zpracováním elektrických signálů srdce. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti studentů a doktorandů, zvýšení informovanosti o obhájených či připravovaných výzkumných projektech v daném oboru a možnost získání inspirace při výběru vlastního tématu bakalářské, diplomové či doktorské práce.

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno)
Pořadatel: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, KBT
Kontaktní osoba: Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D., ksenia.sedova@fbmi.cvut.cz, 224 357 994

plakat

Back to Top