NOMINUJTE NEJLEPŠÍ ABSOLVENTY NA CENU ALUMNI AWARDS FBMI ČVUT 2023

Datum události

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT má za svou krátkou historii mnoho absolventek a absolventů, kteří dosáhli významných profesních úspěchů, angažují se jako dobrovolníci nebo pozitivně ovlivňují veřejný život. 

Pokud znáte bývalou studentku nebo studenta, kteří by měli být nominováni na cenu Alumni Awards, věnujte prosím chvíli svého času k vyplnění nominačního formuláře.

Cílem iniciativy Alumni Awards je ocenit absolventky a absolventy naší plfakulty, kteří dosáhli mimořádných profesních úspěchů, svou činností významně přispěli společnosti nebo podporují rozvoj fakulty. Toto ocenění také poskytuje příležitost prohloubit vazby mezi fakultou a jejími absolventy. V loňském roce získali historicky první ocenění Ing. Markéta Icha Kubánková, Ph.D., a Jan Rieger, M.Sc. Ceny byly předány v rámci slavnostního shromáždění 20. října 2022 v Betlémské kapli při příležitosti promocí.

I v letošním roce chceme pomoci najít a ocenit další výjimečné absolventky a absolventy a motivovat tak další studentky a studenty v jejich cestě za profesním uplatněním a současně rozšířit povědomost o takových inspirujících osobnostech.

Více informací o Alumni Awards a nominacích se dozvíte stránkách ocenění
 

Back to Top