Obhajoba disertační práce Ing. Bernátka, studenta programu Ochrana obyvatelstva

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertační práce

Dne 24. 9. 2020 se na Fakultě biomedicínského inženýrství bude konat obhajoba disertační práce studenta doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva, oboru Civilní nouzová připravenost:
Doktorand: Ing. Josef Bernátek
Téma disertační práce: Kybernetická bezpečnost v kritických informačních infrastrukturách

Back to Top