Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Tibora Brečky, MBA, LL.M., studenta doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost

Datum události

Oznámení o konání obhajoby disertační práce Mgr. Tibora Brečky, MBA, LL.M., studenta doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost

V souladu s čl. 30 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT se bude dne 28. 6. 2024 od 10:00 hod., na FBMI, nám. Sítná 3105, Kladno, 6. patro, č. m. 636 konat obhajoba disertační práce studenta doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost Mgr. Tibora Brečky, MBA, LL.M.
Téma: Typologie varovných signálů agrese ve školách

Back to Top