Oznámení o termínu konání obhajob disertačních prací studentů BMKT

Datum události

Oznámení o termínu konání obhajob disertačních prací

Dne 27.10. 2020 se na Fakultě biomedicínského inženýrství budou konat obhajoby disertačních prací studentů doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika:

Mgr. Markéta Žáková, 27.10. 2020, 14:00 hodin, B-636, téma: Parametry oka a jejich vliv na zrakovou ostrost po operaci katarakty
Ing. Ondřej Klempíř, 27.10. 2020, 15:20 hodin, B-636, téma: Analysis of neural activity in the human basal ganglia: from micro to macro

Back to Top