Pořádáme konferenci zaměřenou na bezpečnost a ochranu obyvatelstva

Datum události

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT v Praze ve spolupráci se Společností pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá dne 15. listopadu 2019 v Lékařském domě (Praha 2, Sokolská 31) konferenci zaměřenou na problematiku Bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
  
V dopoledním jednání zazní přednášky čtyř odborníků zaměřené na bezpečnost letecké dopravy, vnitřní bezpečnost, ochranu měkkých cílů a kyberkriminalitu, odpolední jednání je věnováno Aspektům práce pomáhajících profesí (AWHP), v rámci kterého budou prezentovat výsledky své práce v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti posluchači doktorského studijního programu Civilní nouzová  připravenost z FBMI ČVUT a z dalších vysokých škol. 
  
Zahájení konference je v 9.00, předpokládané ukončení v 16.00 hodin. 

Bližší informace o programu.
  
  
 

Back to Top