Přijímání ukrajinských studentů na ČVUT

Datum události

Ukrajinští studenti, kteří studují technické obory (stavební, strojní, elektrotechnický, dopravní, biomedicínský, fyzikální, jaderné inženýrství, informační technologie), nebo management, obchod a ekonomiku, se mohou ihned ucházet o přijetí na ČVUT v Praze jako free movers.

Українські студенти, які вивчають технічні дисципліни (цивільні, механічні, електротехнічні, транспортні, біомедичні, фізико-технічні, ядерні науки, інформаційні технології), або менеджмент, бізнес та економіку можуть одразу подати заявку на вступ до КТУ у Празі як безкоштовні переїзди.

Přihlašovací formulář
 

Back to Top