Přípravný kurz k přijímací zkoušce z BIOLOGIE a FYZIKY pro 2. kolo přijímacího řízení do akademického roku 2019/2020

Datum události

Vážení uchazeči,

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT pro Vás připravila BEZPLATNÝ přípravný kurz (souhrn) k přijímací zkoušce z BIOLOGIE a FYZIKY.  Pokud chcete být kvalitně připraveni, doporučujeme Vám se tohoto základního kurzu zúčastnit. Přednášející kurzu přímo odpovídají za přípravu přijímacích testů z jednotlivých tematických okruhů, tj. z BIOLOGIE a FYZIKY.

Bezplatný přípravný kurz proběhne dne 14. 9. od 9:00 do 17:00 (4 vyučovací hodiny BIOLOGIE: začátek v 9:00; 4 vyučovací hodiny FYZIKY: začátek v 13:00) na adrese nám. Sítná 3105, Kladno, místnost C-4 (vestibul hlavní budovy).

Stačí, pokud se v uvedeném termínu dostavíte do přednáškové místnosti – NENÍ NUTNÉ SE NIKDE REGISTROVAT. Můžete se zúčastnit obou nebo pouze jednoho tematického okruhu.
Přejeme Vám úspěšné složení přijímací zkoušky.

Back to Top