Veřejná habilitační přednáška - Ing. Václav Křemen, Ph.D.

Datum události

V úterý 12. listopadu od 14 hodin se v zasedací místnosti děkana B-636 uskuteční v rámci jednání vědecké rady fakulty veřejná habilitační přednáška. 

Uchazeč: Ing. Václav Křemen, Ph.D., CIIRC ČVUT v Praze

Téma přednášky: Systems for classification of behavioral states using intracranial signal analysis and their utility

Back to Top