VOLBY do AS ČVUT 2022

Datum události

VOLBY DO AS ČVUT 2022


Akademický senát ČVUT (AS ČVUT) je samosprávný zastupitelský orgán. Členové AS ČVUT se aktivně podílejí na rozhodování o dění na škole např. volbou rektora, schvalování vnitřních předpisů, schvalování rozpočtu univerzity atd.

Do Akademického senátu ČVUT jsou voleni:
3 zástupci z řad akademických pracovníků s funkčním obdobím 3 roky
2 zástupci z řad studentů s funkčním obdobím po řadě na 2 a 1 rok
Studenti a studentky mají možnost aktivně ovlivňovat dění na fakultě i celé univerzitě a spolurozhodovat zejména o studijních záležitostech prostřednictvím studentských senátorů a senátorek.
Volební řád AS ČVUT dostupný na webu ČVUT.

Harmonogram voleb
25. 10. – Zveřejnění harmonogramu voleb, podávání návrhů na kandidáty
11. 11. – Uzávěrka podání návrhů na kandidáty
14. 11. – Zveřejnění přijatých kandidátek na webu FBMI
22. 11. – 24.11. do 12:00 – VOLBY
25. 11. - Vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb

Návrhy a kandidátky
Člen akademické obce může navrhnout kandidáta. Návrh kandidáta obsahuje:
-    Jméno a příjmení i s tituly a jedinečnou identifikaci navrhovatele (osobní číslo)
-    Podpis navrhovatele
-    Jméno a příjmení i s tituly a jedinečnou identifikaci kandidáta (osobní číslo)
-    Souhlas s kandidaturou s podpisem kandidáta
Kandidát vypracuje kandidátku o maximálním rozsahu A4 na výšku, která obsahuje:
-    Jméno a příjmení i s tituly, fotografii a jedinečnou identifikaci kandidáta (osobní číslo)
-    Informaci, do jaké komory kandidát kandiduje (komora studentů / komora akademických pracovníků)
-    Text s volebním programem
-    Volitelně může kandidátka obsahovat volební heslo kandidáta či další doplňující informace.
Veškeré požadované materiály kandidující zašlou ve formátu PDF na adresu volby@fbmi.cvut.cz, do předmětu uveďte „Volby AS ČVUT“.
Kandidátky budou zveřejněny volební komisí na webu FBMI, vývěsních plochách FBMI a na sociálních sítích FBMI.

Sebepropagace kandidátů dovolena pouze mimo dny voleb. V dny voleb je propagace kandidátů řízena volební komisí!

VOLBY
Volby do AS ČVUT budou probíhat přes centrální volební aplikaci, která zajišťuje tajné volby (anonymita voliče zaručena). Do aplikace se přihlásíte přes SSO (username a heslo ČVUT). Každý oprávněný volič může volit jen jednou v jednom volebním obvodu! Studentům, kteří jsou zároveň zaměstnanci po odvolení v jednom volebním obvodu (např. zaměstnanců), již nebude umožněno volit v druhém volebním obvodu (např. studentů).
Centrální volební aplikaci naleznete na webu volby.cvut.cz
Po přihlášení klikněte na „Seznam hlasování“ a vyberte příslušné hlasování.

Kandidáti do volebního obvodu akademických pracovníků
Ing. Martina Caithamlová

Ing. Jan Kašpar

Mgr. Romana Široká, Ph.D.

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Kandidáti do obvodu studentů
Bc. Tim Petrášek

Bc. Tereza Ptáčková

Bc. Olga Vafková

Výsledky voleb
Protokol o výsledcích voleb do AS ČVUT, volební obvod FBMI

Back to Top