Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Datum události

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacího řízení


Děkan fakulty prof. Rosina tímto vyhlašuje na 13. září 2022 mimořádný termín přijímacího řízení do akademického roku 2022/2023 do následujících tříletých bakalářských studijních programů:
Biomedicínská technika v prezenční formě studia, s kapacitou 89 přijatých uchazečů,
Optika a optometrie v prezenční formě studia, s kapacitou 16 přijatých uchazečů,
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví v prezenční formě studia, s kapacitou 46 přijatých uchazečů,
Radiologická asistence v prezenční formě studia, s kapacitou 13 přijatých uchazečů,
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v prezenční formě studia, s kapacitou 8 přijatých uchazečů,
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva v prezenční formě studia, s kapacitou 34 přijatých uchazečů a v kombinované formě studia, s kapacitou 32 přijatých uchazečů.


Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.cz a podávají se pouze elektronickou formou. Přihláška se považuje za podanou, jestliže je elektronicky sepsaná a zaplacená. Bez včas zaplaceného administrativního poplatku nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení.
Posledním dnem, ve kterém budou moci uchazeči sepsat elektronicky přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023 je 12. 8. 2022!

Veškeré potřebné informace naleznete zde

Back to Top