Vyhlášení termínu voleb a přehled kandidátů do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FBMI

Datum události

Volební komise vyhlašuje dle aktuálně platného Volebního a jednacího řádu AS ČVUT volby do zaměstnanecké a studentské komory AS ČVUT. Zároveň vyhlašuje dle aktuálně platného Volebního řádu AS FBMI ČVUT volby do zaměstnanecké a studentské komory AS FBMI. Funkční období pro oba senáty je 2020 až 2022. Harmonogram průběhu voleb naleznete zde.

Přehled kandidátů do Akademického senátu ČVUT v Praze

Zaměstnanecká komora

Ing. Yulia Čuprová (Efremová), Ph.D.

Ing. Jan Kašpar

Mgr. Romana Široká, Ph.D.

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Studentská komora

Mgr. Pavel Böhm, MBA

Ing. Tomáš Pokorný

Hana Protivová

Přehled kandidátů do Akademického senátu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Zaměstnanecká komora

MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

Ing. Jan Kašpar

Ing. Jan Kauler, Ph.D.

doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., M.Sc.

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Ing. Petr Písařík, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.

Mgr. Jana Urzová, Ph.D.

PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

doc. Ing. David Vrba, Ph.D.

Studentská komora

Mgr. Pavel Böhm, MBA

Marie Hnátková

Ing. Tomáš Pokorný

Hana Protivová

Tereza Ptáčková

Mgr. Milada Luisa Šedivcová

Back to Top