Lidé

ABCČDEFGHChIJKLMNOPRŘSŠTUVWZŽ
A
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Jindřich Adolf
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Hana Altmanová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Ondřej Antoš
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
B
Thomas Bachman
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Researcher, CTU in Prague, FBMI
 
Ing. Sára Barboríková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Martin Bejtic
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Matyáš Bernard
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Ladislav Bís
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (po předchozí emailové domluvě)
 
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
PhDr. Mgr. Pavel Böhm, Ph.D., MSc., MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 12:00 (lichý týden) nebo dle předchozí e-mailové komunikace.
 
MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí dohodě e-mailem nebo telefonicky.
 
Ing. Adam Bohunčák
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.
 
MUDr. Magdaléna Bojić
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Bc. Jitka Bonková Sýkorová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Michaela Borůvková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jiří Brada
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Martin Brach
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny pondělí 15:00-16:00, vše dle předchozí dohody e-mailem.
 
Ing. Petr Braťka
kombinovaný student doktorského programu
doktorand
 
Mgr. Dana Braunová
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení
 
Mgr. Tibor Brečka, MBA, LL.M.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý 13:00 - 15:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 12:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Broulím, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Matouš Brunát
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny - čtvrtek 10:00-11:00 (po předchozí telefonické domluvě)
 
MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonem či e-mailem
 
Ing. Aneta Břízová
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Aneta Buchtelová
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
Konzultace možné pouze po předchozí emailové domluvě.
 
Ing. Tomáš Burda
prezenční student doktorského programu
 
C
Mgr. Vít Caithaml
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Eva Caithamlová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
sekretariát katedry
 
Ing. Martina Caithamlová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
Zástupce garanta studijního programu SIPZ.. Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 13:00.
 
Dipl. Ing. Dagmar Celuchová Bošanská
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jaroslav Cibulka
prezenční student doktorského programu
 
Č
Ing. František Čapek, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Karolína Čechová
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Čermák, DiS.
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Denisa Charlotte Čermáková, LL.M.
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Bc. Jitka Čermáková
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
 
Bc. Kateřina Černá
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
 
Mgr. Michal Černý
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Filip Černý
prezenční student doktorského programu
 
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Michaela Gaea Čolakovová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Konzultační hodiny:
Individuálně - po předchozí emailové domluvě
 
Ing. Slávka Čubanová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Yulia Čuprová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
Úterý 9:00 - 10:00 a čtvrtek 13:00 - 14:00 (předchozí emailová domluva).
 
Ing. Martin Čvančara, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
D
Ing. Hana Děcká
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Asistent, rozvrhář KBT a referent KBT pro Moodle a MS Team. Konzultační hodiny - dle domluvy.
 
Mgr. Martina Dingová Šliková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy e-mailem
 
Ing. Marek Doksanský
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
PhDr. Monika Donevová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny - čtvrtek 12:30 - 13:30 hodin - místnost K 202
 
Ing. Gleb Donin, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
středa 14:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Mgr. et Mgr. Filip Dostál
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Dropa
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Ondřej Dvorský
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Bohuslav Dvorský
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny každé úterý od 12:00 do 14:00 (po předchozí emailové domluvě).
 
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí domluvě
 
E
Ing. Anna Erfányuková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny dle individuální domluvy prostřednictvím emailu, MS Teams.
 
F
Mgr. Tereza Fejfárková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 16:00 (vždy po předchozí domluvě)
 
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultační hodiny: on-line v Teams po předchozí domluvě e-mailem
 
Bc. Dominik Fiala
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: po předchozí dohodě
 
Mgr. Petra Fialová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
středa 7:30-8:00 nebo 16:00-16:30 (nutná předchozí emailová domluva)
 
doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultace: Po předchozí e-mailové domluvě - flexibilní.
 
doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Hana Fojtášková Petřeková
prezenční student doktorského programu
 
prof. Ing. Anton Fojtík, CSc.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Kateřina Franců
kombinovaný student doktorského programu
 
PhDr. Tomáš Fröhlich, DiS.
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Funda
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Martin Fůs
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
 
G
Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. et Mgr. Pavel Gazárek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Klára Gillernová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Richard Grünes, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
odborný asistent
 
H
Mgr. Ladislav Habiňák
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: čtvrtek 8-10h (nutná předchozí
emailová domluva),jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
 
Mgr. Dita Hamouzová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
konzultační hodiny: Nemocnice Kladno po předchozí mailové domluvě
 
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
člen grémia
člen vědecké rady
vedoucí / katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Lenka Hanáková, Ph.D.
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Lukáš Handl
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Jaromír Hanzal
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Zbyněk Hanzal
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Karel Hanzálek
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Renata Havránková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
Ing. Jan Hejda, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
pondělí 16:00 - 18:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Kristýna Hejdová
prezenční student doktorského programu
 
MUDr. Markéta Hejsková
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Tomáš Heřman
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
konzultační hodiny po předchozí domluvě mailem či telefonicky
 
Mgr. Jakub Hlaváček
kombinovaný student doktorského programu
 
Jana Hlízová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Jiří Hlusička
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Mgr. Adéla Hofmannová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Martina Holá
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Libor Holík
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Martina Homolková
prezenční student doktorského programu
 
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., dr. h. c.
proděkan pro studium a pedagogickou činnost
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
Úterý 14:00 - 16:00 (předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Iveta Horáčková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny po domluvě.
 
Jakub Horák
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Lenka Horáková
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí domluva emailem)
 
Ing. Lucie Horáková
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny: pondělí a čtvrtek 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Libuše Horbecová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Michal Horňák
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ing. Anna Horňáková, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
Konzultační hodiny: čtvrtek 11:00 - 13:00 (nutná předchozí emailová domluva).
 
Renata Horňáková
zaměstnanec / 17911 - referát personální a mzdový
personalistika a mzdy
 
Daniel Horníček
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
odborný pracovník
 
Ing. Miriam Hošková, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Mgr. Petr Houdek
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
garant oboru Biomedicínský technik/programu Biomedicínská technika, konz. hod.: Po 9-10
 
Mgr. Ondřej Hrdina
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Filip Hrdlička
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Michal Hrubý
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tereza Hubená
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny:
Čtvrtek 10:00 - 11:50 (předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Václava Hušková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: úterky 10:00-12:00,
 
MUDr. Tomáš Hyánek
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
 
Bc. Ján Hýbl
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Soňa Hyršová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ch
Olga Chabr Grillová, MSc.
kombinovaný student doktorského programu
 
Pinelopi Christodoulou
kombinovaný student doktorského programu
 
I
Ing. Jaroslav Iha
kombinovaný student doktorského programu
 
J
MUDr. Markéta Janatová, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Eva Jandová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: po domluvě - mailem, telefonem
 
Marcela Janovská
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
Ing. Vít Janovský
kombinovaný student doktorského programu
Výzkumný projekt UCEEB - RA3, Inteligentní byt s osobním dohledovým systémem
 
Ing. Markéta Janů
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 13:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Petra Jedličková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
MUDr. Petr Jelínek
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
úterý 8:00 - 10:00, případně po dohodě prostřednictvím e-mailu: petr.jelinek@fwds.cz
 
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Andrea Ježková
kombinovaný student doktorského programu
 
Bc. Veronika Jirotková
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
Ing. David Jirsa
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny po předchozí domluvě
 
K
Ing. Petra Kadlec Linhartová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Hana Kalábová
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Adam Kalbáč, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Ondřej Kalivoda
kombinovaný student doktorského programu
Generální ředitelství cel, Protidrogové oddělení Brno
 
Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: úterý 10:00-12:00, čtvrtek 10:00-12:00 nebo dle individuální domluvy
 
Ing. Pavel Karásek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Aleksei Karavaev
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
PhDr. Andrea Kaščáková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Jan Kašpar
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Jan Kauler, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
 
prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Mgr. Marie Klečková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 17:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Hana Kličková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
sekretariát KZOOO, Úřední hodiny: viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/pracoviste?section=kzooo
 
Ing. Radim Kliment, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Iva Klimešová, MSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Venuše Kneppo
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny - pondělí 11:00-12:00 (po předchozí domluvě)
 
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultační hodiny: pondělí - pátek 10:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Eva Kokešová
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
 
Ing. Ivan Koleňák
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 13.00 hod, vždy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
 
Ing. Michal Kopřiva
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Jitka Kosáčková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Lucie Košinová
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Iva Kotenová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Veronika Kotolová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Mgr. Zbyněk Koukolík
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Ondřej Krahula, MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Tomáš Krajča
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny: pondělí 14:00-16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Mgr. Jakub Král
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny na domluvě. Preferuji pondělí od 10:00. Nutné telefonické potvrzení schůzky.
 
Ing. Tomáš Kratina, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Karel Krucký
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 10:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Lucie Křivohlavá
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Luboš Křížek
kombinovaný student doktorského programu
 
Zdeněk Kubec
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
 
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Bc. Přemysl Kučera
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
konzultace: čtvrtek 14,00 - 15,30 (B-320), příp. po tel. domluvě na Klinice JL, V Hůrkách 10, Praha
 
doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
člen grémia
vedoucí / katedra přírodovědných oborů
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Zástupce garanta oboru Biomedicínský technik/Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství.
 
Ing. Lucie Kulhánková
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky, koordinátor programu Erasmus+, EM CEMACUBE program
 
Pavel Kupka
zaměstnanec / 17911 - referát výpočetní techniky a síťových služeb
 
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Mgr. Bc. Eva Kutílková, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Václav Kvítek
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
L
Ing. Hana Laierová
kombinovaný student doktorského programu
 
Bc. Simona Ledvinová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Robert Charles Le Moyne, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Lýdie Leová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Kamila Lepková, MSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Axel Leschiutta
prezenční student doktorského programu
 
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBA
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Ing. Lucie Lidická
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: každou středu od 7-8h nebo po předchozí mailové dohodě.
 
Jana Linhartová
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
Mgr. Martina Lopotová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po domluvě na mailu: martina.lopotova@fbmi.cvut.cz, a/nebo niem11@seznam.cz
 
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí dohodě mailem nebo telefonicky
 
Nikola Lukáčová, DiS.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Margarita Lukašiková
kombinovaný student doktorského programu
 
M
Dipl. Ing. Christiane Malá
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Lukáš Malena
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Vojtěch Malina
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Maroš Marcin
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Evgeniia Mardanshina
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Jaroslav Marek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jakub Marek, MSc.
kombinovaný student doktorského programu
 
Taťána Marešová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Mgr. Jitka Mariňáková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
konzultační hodiny: Út: 9.00-10.00 (po přechozí emailové domluvě)
 
Ing. Jana Marková
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Ing. Barbora Mašková
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
odborný asistent
 
Ing. Jana Matějková, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
úterý 9.00-11.00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Dušan Materna
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
MUDr. Radek Matlach
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny: středa 14:00-16:00
 
Ing. Kristýna Matoušová
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Eva Maxová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
konzultační hodiny - pondělí 14:00 - 15::30 (po předchozí dohodě)
 
Ing. Martin Mayer, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Monika Menclová
zaměstnanec / 17911 - studijní oddělení
 
Ing. Jiří Michálek, CSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
PhDr. Lukáš Miklas, MBA
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Hana Mikšovská
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
 
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 - 18:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jiří Millek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Petr Mirovský, LL.M.
prezenční student doktorského programu
 
Vincent Mortet, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Ing. Karla Mothejlová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Eva Motyčková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
Ing. Milan Mráz
kombinovaný student doktorského programu
 
PhDr. Ing. Pavel Mužík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
N
Ing. Václav Navrátil, MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kozultační hodiny v liché čtvrtky mezi 10 až 12 hodinou a to výhradně po předchozí tel. domluvě.
 
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny po předchozí dohodě telefonicky nebo mailem
 
RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Jiří Nedělka
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. František Nekola
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Eva Němec Veverková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny středa 7.30-8.00 učebna 204, nebo po předchozí domluvě. Tel. 602102783
 
prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Mgr. Slávka Neťuková, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
Konzultační hodiny: středa 10:00-11:00 (pouze po předchozí domluvě)
 
Ing. Marek Novák, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Tomáš Novosad
prezenční student doktorského programu
 
MUDr. David Novotný
kombinovaný student doktorského programu
 
O
MUDr. Daniela Obitková
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
kombinovaný student doktorského programu
konzultační hodiny: Po-Čt 14:00 vždy po e-mailové domluvě
 
Ing. Václav Ort, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
člen Wine Testing Committee FBMI, konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11.30 po předchozí domluvě
 
Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
P
Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M.
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Jan Páleník
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Eliška Palkovičová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Odborný asistent
 
Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 15:00 (po předchozí emailové domluvě)
 
RNDr. Miroslav Pavelka, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
konzultační hodiny úterý 14-16
 
Hana Pečená
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
 
Ing. Ondrej Pecha
kombinovaný student doktorského programu
 
BcA. Ondřej Peľák
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Jiří Petráček
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Václav Petrák, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
 
doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
 
Mgr. Lukáš Petrů
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
 
Ing. Zdeněk Petřík
kombinovaný student doktorského programu
 
Mgr. Kateřina Pilátová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny (nutná předchozí
emailová domluva): úterý 8:00 - 10:00, čtvrtek 8:00-10:00
 
Ing. Petr Písařík, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Odborný asistent, Fakultní rozvrhář, Fakultní správce Moodle, KH: PO 10-12 nutná domluva předem
 
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: úterý 10:00-13:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
MUDr. Robert Pleskot
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Lékař, lektor urgentní medicíny
 
Ing. Jaroslav Pluhař, CSc.
tajemník
člen kolégia
člen grémia
vedoucí / děkanát
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
doc. Ing. František Podzimek, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 15:00 (nutná předchozí
e-mailová nebo telefonická domluva)
 
PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL.M.
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Kristýna Poncová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Ing. Roman Potůček
vedoucí / projektové oddělení
zaměstnanec / 17911 - projektové oddělení
 
doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr. h. c.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultace jsou možné po předchozí e-mailové dohodě.
 
doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. et Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Konzultace jsou možné po předchozí telefonní nebo mailové dohodě.
 
Ing. Aleš Příhoda
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
Konzultační hodiny (KL:K-210): Čt- 12-14 hod. vždy po předchozí emailové domluvě
 
R
Ing. Michaela Rabochová
kombinovaný student doktorského programu
 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Jana Račáková
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Office Hours: Please contact me via email or MS Teams to arrange a meeting.
 
Ing. Veronika Ráfl Huttová
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: nutná předchozí domluva emailem
 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 14:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jakub Reček, DiS.
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Jan Rédr
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Michal Reimer
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny: úterý-čtvrtek 13:00 - 16:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Remsa, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultační hodiny: pátek 8:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
děkan
člen kolégia
člen grémia
předseda vědecké rady
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky a PR
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
profesor, garant oboru Biomedicínský inženýr, tajemník Wine Testing Committee FBMI, skladník FBMI
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské techniky
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
zástupce vedoucího katedry biomedicínské techniky
 
RNDr. Marian Rybář
prezenční student doktorského programu
 
Ř
MUDr. Michal Říha, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Josef Řimsa
zaměstnanec / 17911 - děkanát
správa budovy KOKOS
 
S
Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Mgr. Anastasia Sedova
prezenční student doktorského programu
 
doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Josef Skopalík, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Ida Skopalová
zaměstnanec / 17911 - referát propagace
 
Ing. Renáta Skotnicová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Jan Skřivan
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
Ing. Vladimír Sladký
kombinovaný student doktorského programu
 
Pavlína Slanařová
zaměstnanec / 17911 - děkanát
 
doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
vedecko-pedagogický pracovník, zástupce vedoucího SPA
 
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, LL.M.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny ve čtvrtek 16:00 - 17:00 hod., po předchozí telefonické nebo emailové domluvě
 
Ing. Marek Sokol
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Josef Souček
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Martin Staněk
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martin Staněk, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny po předchozí domluvě.
 
Soňa Stehlíková, DiS.
zaměstnanec / 17911 - ekonomické oddělení
účtárna
 
Ing. Simona Stuchlíková
prezenční student doktorského programu
 
Mgr. Pavla Suchánková
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Tomáš Svoboda
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Romana Svobodová
prezenční student doktorského programu
 
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské informatiky
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
vedoucí katedry, Konzultační hodiny: středa 8:30 - 10:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Š
Ing. Pavla Šafránková, DiS.
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jakub Šebek
kombinovaný student doktorského programu
Ph.D. student
 
Mgr. Milada Luisa Šedivcová
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Romana Šiffnerová
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
sekretariát KPO
 
Mgr. Romana Široká, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
konzultační hodiny úterý, čtvrtek 10.00 - 14.00 hod. nutná předchozí domluva (e-mail)
 
MUDr. Josef Škola
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Ing. Adam Škůrek
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Maja Špiritović, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny č. kanceláře KL:K-211 úterky 12-14h vždy po předchozí emailové domluvě
 
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Ing. Petr Šrotýř
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martina Šrutová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Miroslav Štěpán
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Jan Štrobl
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
kombinovaný student doktorského programu
 
T
Ing. Leoš Tejkl, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 12:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesař
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
čtvrtek 12:00 - 14:00 (nutná předchozí emailová domluva)
 
Ing. Jan Tesařík
kombinovaný student doktorského programu
Konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě
 
doc. Dr. Aleš Tichopád
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
zástupce vedoucího katedry
 
Ing. et Ing. Daniel Tokar
kombinovaný student doktorského programu
 
MUDr. Pavel Trnka
kombinovaný student doktorského programu
 
Tereza Trousilová, DiS.
zaměstnanec / 17911 - sekretariát děkana
 
Ing. Valeriia Trukhan
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martina Turchichová, Ph.D.
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
U
Khalilullah Umar, MSc.
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martin Urban
kombinovaný student doktorského programu
 
RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
224358709
 
V
Mgr. Martin Vančura
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Vojtěch Vaněček, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Ing. Bc. Ján Varga
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Leontýna Varvařovská
prezenční student doktorského programu
 
Václav Vávra
zaměstnanec / 17911 - děkanát
údržba
 
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 - 12.00 (po předchozí emailové domluvě) Místnost: 327
 
Kamila Veselá
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
 
Ing. Tomáš Veselý, Ph.D.
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Martin Vítězník
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
kombinovaný student doktorského programu
Chuchel. Třešně nechávejte prosím na sekretariátu.
 
Ing. Martina Vlasáková
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
 
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Petr Volf, Ph.D.
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
Bc. Petra Vosyková
zaměstnanec / 17911 - referát pro doktorské studium
referentka - doktorské studium
 
Mgr. Lucia Vrábelová
zaměstnanec / 17111 - katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
 
Ing. Miloslav Vrána
kombinovaný student doktorského programu
 
doc. Ing. David Vrba, Ph.D.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00
 
prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
proděkan pro vědeckou činnost a postgraduální studenty
člen kolégia
člen grémia
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
Profesor v oboru biomedicínského inženýrství, konzultační hodiny pondělí 9:00-11:00.
 
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
člen vědecké rady
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 16:00 (nutná předchozí
emailová domluva)
 
W
Ing. Šimon Walzel
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
prezenční student doktorského programu
 
Z
Ing. Adam Zach
zaměstnanec / 17120 - katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
prezenční student doktorského programu
 
Zuzana Zítková
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Lucie Zmeškalová
zaměstnanec / 17911 - referát pro rozvoj a vnější vztahy
 
Ing. et Ing. Petr Zollman
kombinovaný student doktorského programu
 
Kateryna Zorina, MSc.
prezenční student doktorského programu
 
Ing. Martin Zubek
kombinovaný student doktorského programu
 
Ž
Mgr. Markéta Žáková, Ph.D.
zaměstnanec / 17101 - katedra přírodovědných oborů
 
Ing. Kateřina Žambochová
kombinovaný student doktorského programu
 
Ing. Jan Žigmond
zaměstnanec / 17110 - katedra biomedicínské techniky
 
Aktualizace: 1.8.2023
Back to Top