Katedra biomedicínské informatiky - Rady studijních programů a oborů

bakalářský obor Biomedicínská informatika:
Jméno a příjmení Funkce
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. předseda
Ing. Jan Kauler, Ph.D. tajemník
doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D.  
Ing. Pavel Beránek  
Ing. Anna Horňáková, Ph.D.  
navazující magisterský program Biomedicínská a klinická informatika:
Jméno a příjmení Funkce
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. předseda
doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D. tajemník
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.  
Ing. Karel Kraus, CSc.  
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc  
Bc. David Aron student
Back to Top