Katedra biomedicínské informatiky - Rady studijních programů a oborů

bakalářský obor Biomedicínská informatika:
Jméno a příjmení Funkce
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. předseda
Ing. Jan Kauler, Ph.D. tajemník
Mgr. Radim Krupička, Ph.D.  
Ing. Pavel Beránek  
Ing. Anna Schlenker, Ph.D.  
navazující magisterský program Biomedicínská a klinická informatika:
Jméno a příjmení Funkce
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. předseda
Mgr. Radim Krupička, Ph.D. tajemník
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.  
Ing. Karel Kraus, CSc.  
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc  
Back to Top