Sociální stipendium v akademickém roce 2019/2020

Studenti, kteří pobírají přídavek na dítě a příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny mohou na studijním oddělení žádat pro akademický rok 2019/2020 o sociální stipendium a to nejpozději do 21. 11. 2019!
Formulář žádosti je k dispozici na studijním oddělení nebo na https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/dokumenty
Povinnou přílohou k žádosti je originál, nebo ověřená kopie písemného potvrzení, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok nepřevýšil součin částky a koeficientu 1,5 životního minima rodiny, vydané po 1. 10. 2019 českým úřadem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal.

Back to Top