MEXIKO 23-24 - Stipendijní nabídka pro studenty - deadline 23. června 2023

Milé kolegyně, milí kolegové,

chtěli bychom vás poprosit o asistenci při propagaci nabídky stipendií pro studijní a výzkumné pobyty v Mexiku.
Přihlášky přijímá Akademická informační agentura (AIA) do 23. června 2023.

Pro koho je nabídka určená: studenti BSP, MSP a DSP

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 8. prosince 2023

 

Jak se přihlásit

  1. Podat žádost o stipendium v ČR:

Žádosti o stipendium včetně příloh přijímá AIA (naskenované) emailem na e-podatelna@dzs.cz. Povinnou součástí žádosti jsou:

Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT - vyplněný, podepsaný a datovaný uchazečem + potvrzený od zahraničního odd. domácí VŠ (razítko, datum, podpis)

• životopis ve španělštině

• motivační dopis ve španělštině

• doklad o vykonaných zkouškách

 

Termín pro podání žádostí: 23. 6. 2023

Uchazeči, kteří uspějí ve výběrovém řízení v ČR, budou nominování k udělení stipendia a v dalším kroku musí:

  1. Podat online přihlášku mexické strany do 21. 7. 2023 – viz informace v příloze.

 

Další informace: přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA & v příloze tohoto mailu.

 

Předem děkujeme za zprostředkování informace studentům.
S přátelským pozdravem a přáním hezkého dne

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1

www.dzs.cz

Tel.: (+420) 221 850 504

Back to Top